Anders Löfgren, affärsutvecklingschef på Euroclear Sweden, och Helena Hillström, VD Didner & Gerge.
Anders Löfgren, affärsutvecklingschef på Euroclear Sweden, och Helena Hillström, VD Didner & Gerge.

Didner & Gerge Fonder, ett av Sveriges ledande fondbolag, har valt Euroclear Sweden för att digitalisera sitt orderflöde. Euroclears fondlösning reducerar både kostnader och risk som finns vid manuell fondadministration. I förlängningen leder det till bättre transparens och möjliggör uppföljning i enlighet med regelverksförändringar, vilket efterfrågas av allt fler fonddistributörer.

”Allt sedan Henrik Didner och Adam Gerge startade fondbolaget 1994 har vi försökt att göra all administration själva i bolaget. Även när många i branschen outsourcar. Att vi ingår ett samarbete med Euroclear möjliggör för oss att fortsätta hantera vårt affärsflöde internt även med stigande antal ordrar per dag”, säger Helena Hillström, VD för Didner & Gerge Fonder.

Euroclear Swedens fondlösning innebär automatiserad hantering av fondordrar, vilket reducerar både kostnader och operationell risk jämfört med manuell fondadministration. I förlängningen leder det till bättre transparens och möjliggör uppföljning i enlighet med regelverksförändringar, vilket efterfrågas av allt fler fonddistributörer.

”Vi är glada för samarbetet med Didner & Gerge och stolta över förtroendet att få möjliggöra deras digitaliseringsresa. Detta innebär att vi ytterligare breddar vårt nordiska fonderbjudande”, säger Anders Löfgren, chef för affärsutveckling på Euroclear Sweden.

För ytterligare information

Karin Strand, Kommunikationschef, Euroclear Sweden
Tel: +46 736-84 92 62
E-post: [email protected]

Helena Hillström, VD Didner & Gerge Fonder
Tel: + 46 18-640 543
E-post: [email protected]

Om Euroclear Sweden

Om Euroclear Sweden Euroclear Sweden är sedan 1971 Sveriges värdepapperscentral och tillhandahåller en digital plattform för värdepappershantering som bidrar till en säker och effektiv handel med värdepapper på den svenska marknaden. Bolaget ingår sedan 2008 i Euroclear-koncernen som innefattar Euroclear Bank med rating AA+ från Fitch Ratings och AA från Standard & Poor’s, samt värdepapperscentralerna i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Sverige, Storbritannien och Irland. https://www.euroclear.com/sweden

Om Didner & Gerge

Om Didner & Gerge Fonder Didner & Gerge Fonder är ett fristående fondbolag grundat av Henrik Didner och Adam Gerge. Fondbolaget förvaltar sina fonder aktivt och har som mål att skapa god avkastning på lång sikt. Att fondbolaget är fristående, betyder att bolaget helt kan fokusera på sin fondförvaltning och ge sina förvaltare frihet att utgå från sina bästa idéer i syfte att skapa god avkastning för fonden och för sina kunder. https://www.didnergerge.se/

liknande nyheter

Kontakt

Karin Strand
Kommunikationschef, Euroclear Sweden
+46 736-84 92 62
[email protected]

Helena Hillström
VD Didner & Gerge Fonder
+ 46 18-640 543
[email protected]

 

Fler artiklar och inlägg

Tillbaka till nyheter och insikter