För femte året i rad presenterar nu Euroclear Sweden sin årliga rapport ”Aktieägandet i Sverige”. Rapporten pekar på fortsatt stort intresse för aktier, med stark tillväxt för både antal aktieägare och marknadsvärde.

Rapporten ”Aktieägandet i Sverige 2021” är en sammanställning av information och statistik över ägandet av aktier noterade i Sverige under 2021 och tidigare år. Rapporten produceras av Euroclear Sweden, Sveriges värdepapperscentral.

Högsta antalet unika aktieägare sedan 2004

Trenden med ökat antal aktieägare håller i sig och totalt sett ökade antalet unika aktieägare med 267 331 jämfört med utgången av 2020. Vid slutet av 2021 fanns det 2 706 979 unika aktieägare, vilket är det högsta antalet sedan 2004.

Män fortsätter att äga aktier i större utsträckning än kvinnor. Bland svenska privatpersoner är närmare sex av tio aktieägare män. Sett i relation till befolkningsmängden ökade såväl antalet manliga som kvinnliga aktieägare. Andelen kvinnliga aktieägare var 17,6 procent, en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med 2020. Motsvarande andel för män var 26,4 procent, en ökning med 2,4 procentenheter.

- Intresset för aktieägande på den svenska marknaden fortsätter att öka. Trots att pandemin präglat vårt samhälle i stor utsträckning, har allt fler valt att investera i aktier. Redan under 2020 såg vi en markant ökning av nya aktieägare, något som fortsatte under 2021. Flera rekordnoteringar har registrerats under året, både sett till det totala antalet aktieägare och marknadsvärdet på aktieinnehaven, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear Sweden.

Markant ökning av marknadsvärdet

Det totala marknadsvärdet på aktier på börsen (privatpersoner och institutioner) ökade markant under 2021. Vid slutet av året uppgick värdet till 12,3 biljoner, en ökning med 40,7 procent jämfört med vid utgången av 2020. Svenska privatpersoners aktieinnehav motsvarade ett marknadsvärde på 1,5 biljoner vid slutet av 2021, en ökning med 35 procent jämfört med vid utgången av 2020.

- Intresset för aktier kan mätas i såväl antalet aktieägare som marknadsvärdet på deras innehav. De senaste åren har marknadsvärdet på aktier på börsen ökat kraftigt. Sett över en femårsperiod har det totala marknadsvärdet mer än fördubblats. Bara i år har värdet ökat med drygt 40 procent. De nivåer för marknadsvärde vi såg vid slutet av 2021 är de högsta som uppmäts sedan vi börjat föra statistik över aktieägandet i Sverige, säger Krister Modin.

Tioårstrenden håller i sig – andelen yngre ökar

Andelen unga aktieägare fortsätter att öka, en trend som pågått i över tio år. Under 2021 ökade åldersgruppen 21–30 år sin andel av antalet aktieägare från 12,7 procent till 13,3 procent. Åldersgruppen 31–40 år var den som ökade mest under 2021. Gruppens andel av det totala aktieägandet ökade från 14 procent till 15,6 procent.

Hela rapporten finns att hämta på denna sida

Om Euroclear Sweden

Euroclear Sweden är sedan 1971 Sveriges värdepapperscentral och tillhandahåller en digital plattform för värdepappershantering som bidrar till en säker och effektiv handel med värdepapper på den svenska marknaden. Bolaget ingår sedan 2008 i Euroclear-koncernen som innefattar Euroclear Bank, Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden, Euroclear UK & International och MFEX. www.euroclear.com/sweden.

liknande nyheter

Kontakt

För mer information, kontakta:

Krister Modin
Analytiker, Euroclear Sweden
+46 736 84 91 09
krister.modin@euroclear.com

Karin Strand
Head of Communications, Euroclear Sweden
+46 736 84 92 62
karin.strand@euroclear.com

Fler artiklar och inlägg

Tillbaka till nyheter och insikter