Sofia Hovelius och Susanna Pärlfjärd, Euroclear Sweden
Sofia Hovelius och Susanna Pärlfjärd, Euroclear Sweden

Euroclear Sweden säkerställer en effektiv hantering och förvaring av värdepapper på den svenska marknaden. Vi verkar för att automatisera och effektivisera för våra kunder och var tidigt ute med att digitalisera hanteringen av aktier i Sverige. Genom att automatisera processer för värdepappershantering ökar både säkerheten och transparensen, vilket gynnar samtliga aktörer på finansmarknaden.

Idag är omkring 1 800 bolag anslutna till Euroclear Swedens värdepapperssystem, däribland samtliga börsnoterade aktiebolag i Sverige. Euroclear Sweden hjälper bolagen att ge ut värdepapper, till exempel aktier, obligationer och strukturerade produkter. Därefter kan bolagets värdepapper bli tillgängliga för handel på marknadsplats och nå investerare.

En snabbväxande del av marknaden är utbudet av standardiserade derivatprodukter som handlas på börsen (Exchange Traded Products). Bolagen som tillhandahåller den här typen av värdepapper ger ofta ut många produkter per tillfälle för att kunna erbjuda investerare ett brett produktutbud. För att möta marknadens behov erbjuder Euroclear Sweden en helt automatiserad lösning för att bolagen snabbt ska kunna ge ut värdepapperen. 

Fördelarna med vår lösning är många, framförallt kortare ledtider och minskad operationell risk då de manuella inslagen försvinner. Kunderna får kvittenser och statusuppdateringar i realtid, vilket minskar risken för fel och gör det enklare att följa upp. Effektiva processer leder även till minskade kostnader, säger Sofia Hovelius, produktchef på Euroclear Sweden. 

Euroclear Sweden ser en ökad efterfrågan från kunderna att kunna ge ut värdepapper i flera valutor för att nå investerare på hela den nordiska marknaden. Euroclear utvecklar nu kunderbjudandet med ytterligare nordiska valutor för standardiserade derivatprodukter.

Även inom fondhandeln digitaliserar Euroclear Sweden genom att erbjuda en helhetslösning för automatiserad orderhantering av köp- och säljtransaktioner. 

Vi ser en ökad efterfrågan på att digitalisera den svenska fondmarknaden. Tillsammans med våra kunder driver vi utvecklingen och gör det enklare och säkrare att handla med fonder, säger Susanna Pärlfjärd, produktchef på Euroclear Sweden.

Liknande nyheter

10/10/2017

Euroclear digitaliserar fondhandeln

Samtidigt som innovationstakten är hög och svenska företag flyttat fram positionerna inom fintech, använder banker och fondbolag fortfarande fax och e-post för att administrera handeln med fonder. Euroclear har därför utvecklat en helautomatiserad lösning som tar fondhandeln in i 2000-talet.

Läs hela artikeln

Kontakt