Antalet aktieägare har ökat med 9 procent under årets första nio månader, och även trenden att aktieägandet går ner i åldrarna håller i sig. Under perioden 30 december 2020 till den 30 september 2021 tillkom 222 048 ‬unika ägare av aktier noterade i Sverige. Även utvecklingen av marknadsvärdet är fortsatt stark.

Euroclear Sweden, Sveriges värdepapperscentral, har sammanställt statistik över ägandet av aktier noterade i Sverige under de första nio månaderna 2021. Under den perioden tillkom 222 048 unika aktieägare i Sverige. Det totala antalet unika aktieägare i Sverige uppgick den 30 september 2021 till 2 661 696 (privatpersoner och institutioner), det högsta antalet sedan Euroclear Sweden inledde sina mätningar av aktieägandet i Sverige år 2000. 

- Vi ser fortsatt ett stort intresse för aktieägande i Sverige. Såväl antal aktieägare som det totala marknadsvärdet på aktier har stigit till nya rekordnoteringar under 2021. Förra året ökade intresset markant för aktieägande i Sverige, och den trenden ser inte ut att mattas av under 2021. Snarare ser vi att allt fler äger aktier och till ett större värde än tidigare, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear Sweden.

Det senaste året – mellan perioden 30 september 2020 och 30 september 2021 - har antalet unika aktieägare ökat med totalt 12 procent. Antalet aktieägare har ökat varje kvartal hittills under 2021. Under första kvartalet tillkom 120 630 aktieägare, och under det andra och tredje kvartalet tillkom 38 493 respektive 62 925 nya aktieägare. 

Totala marknadsvärdet ökar

Både marknadsvärdet på privatägda aktier och aktier ägda av juridiska personer ökade under de tre första kvartalen 2021. Den 30 september 2021 ägde privatpersoner aktier till ett värde av 1,3 biljoner kronor, en ökning med 20 procent sedan slutet av 2020, då värdet var nästan 1,1 biljoner kronor. 

Marknadsvärdet på aktier ägda av juridiska personer uppgick till 9,3 biljoner kronor vid utgången av tredje kvartalet, vilket innebär att det sammanlagda marknadsvärdet på aktier på börsen uppgick till 10,6 biljoner kronor. Det är en ökning med 21 procent, jämfört med utgången av 2020, då det totala marknadsvärdet var 8,8 biljoner kronor. 

- Intresset för att äga aktier på den svenska marknaden har ökat bland både institutionella och privata ägare de senaste åren. För fem år sedan var det totala marknadsvärdet på aktier på börsen 5,8 biljoner, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear. Det kan jämföras med 10,6 biljoner vid utgången av tredje kvartalet i år. Att marknadsvärdet ökat med 84 procent på fem år är ett tecken på att investeringsviljan på den svenska aktiemarknaden har varit väldigt stark. 

Allt fler unga äger aktier 

Antalet kvinnor som ägde aktier i september 2021 var 898 458, en ökning med 8,7 procent under de tre första kvartalen 2021. Motsvarande antalet män med aktieägande var 1 359 364, även det en ökning med 8,7 procent. 

De senaste åren har allt fler unga personer investerat i aktier, en utveckling som befästs ytterligare under 2021. Unga i åldern 21–30 år utgjorde 13,7 procent av det totala antalet aktieägare den 30 september 2021, jämfört med 12,7 procent vid slutet av förra året. Även åldersgruppen 31–40 har ökat sin andel, till 15,1 procent, jämfört med 14 procent vid slutet av förra året. Ungas ökande andel av aktieägandet innebär följaktligen en minskning av antalet äldre aktieägare. Andelen aktieägare i åldersgruppen 61–70 minskade från 15 procent vid slutet av förra året till 14 procent vid slutet av tredje kvartalet 2021. Trenden att unga står för en ökande andel av aktieägandet i relation till äldre åldersgrupper har pågått i över 10 år. Exempelvis har andelen aktieägare i åldern 21–30 ökat från 7,4 till 13,7 procent sedan slutet av år 2011. 

- De unga aktieägarna blir allt fler, och vi ser nu därför att åldersfördelningen mellan unga och äldre aktieägare håller på att jämnas ut. Tidigare fanns det fler äldre än yngre aktieägare. Idag är andelen aktieägare i åldern 21–30 nästan lika stor som andelen i åldern 61–70. Det är ett tydligt tecken på att många yngre personer har valt att investera i aktier de senaste åren, säger Krister Modin. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Krister Modin, Analytiker Euroclear Sweden
+46 736 84 91 09 krister.modin@euroclear.com

Karin Strand, Kommunikationschef, Euroclear Sweden
+46 736 84 92 62 Karin.strand@euroclear.com

liknande nyheter

Kontakt

Krister Modin, Analytiker Euroclear Sweden
+46 736 84 91 09 krister.modin@euroclear.com

Karin Strand, Kommunikationschef, Euroclear Sweden

+46 736 84 92 62 Karin.strand@euroclear.com

Fler artiklar och inlägg

Tillbaka till nyheter och insikter