Euroclear Sweden fortsätter att utöka erbjudandet för Exchange Traded Products (ETPer) genom att inkludera fler nordiska valutor.  Euroclear Swedens kunder har nu möjlighet att  emittera, avveckla och betala även i danska kronor, utöver svenska kronor och euro för ETPer.

- Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder möjligheten att emittera och betala i danska kronor, i tillägg till euro och svenska kronor. Vårt nordiska erbjudande riktar sig till alla kunder som ger ut ETPer via Euroclear Swedens helautomatiserade tjänst Plug & Clear, säger Michael Carty, VD Euroclear Sweden.

Euroclear Sweden Plug & Clear är en helautomatiserad tjänst för att ansluta, emittera och avregistrera ETPer såsom warranter och standardiserade börshandlade certifikat. Idag hanteras mer än 95 % av de emitterade volymerna av ETPer på den svenska marknaden via Euroclear Sweden Plug & Clear.

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Karin Strand,
Head of Communications, Euroclear Sweden
+46 736 84 92 62
Email: karin.strand@euroclear.eu

Craig MacDonald,
Head of Media Relations, Euroclear Group
Tel: +44 207 849 0315
Email: craig.macdonald@euroclear.com

 

Om Euroclear Sweden

Euroclear Sweden är sedan 1971 Sveriges värdepapperscentral och är en finansiell infrastruktur. Vi tillhandahåller emittering, avveckling och kontoföring av värdepapper. Euroclear Sweden bidrar till en säker och effektiv handel med värdepapper på den svenska marknaden. Bolaget ingår sedan 2008 i Euroclear-koncernen som innefattar Euroclear Bank med rating AA+ från Fitch Ratings och AA från Standard & Poor’s, samt värdepapperscentralerna i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Sverige, Storbritannien och Irland. www.euroclear.com/sweden

Fler pressmeddelanden

Kontakt

Karin Strand,
Head of Communications, Euroclear Sweden
karin.strand@euroclear.eu
+46 736 84 92 62

Craig MacDonald
Head of Media Relations, Euroclear Group
craig.macdonald@euroclear.com
+44 207 849 0315