Trots att totala marknadsvärdet på privatägda aktier minskade med hela 33 procent under årets nio första månader har antalet aktieägare ökat något under samma tid. Under perioden 30 december 2021 till den 30 september 2022 tillkom 23 124 ‬unika ägare av aktier noterade i Sverige, varav något fler nya kvinnliga aktieägare än manliga.

Euroclear Sweden, Sveriges värdepapperscentral, har sammanställt statistik över ägandet av aktier noterade i Sverige under de första nio månaderna 2022. Under perioden tillkom 23 124 unika aktieägare i Sverige. Det totala antalet unika aktieägare i Sverige uppgick den 30 september 2022 till 2 738 646 (privatpersoner och institutioner), det högsta antalet sedan Euroclear Sweden inledde sina mätningar av aktieägandet i Sverige år 2000.


- Trots ett turbulent år på aktiemarknaden ser vi ett stabilt intresse för aktieägande i Sverige. Även om det totala marknadsvärdet minskade markant under årets nio första månader, så ökade antalet aktieägare något, vilket visar att många aktieägare stannat kvar på aktiemarknaden trots oroliga tider. Vi ser också en fortsatt trend i att svenskarna i snitt äger aktier i allt fler bolag då 2022 var första gången som det genomsnittliga antalet bolag per aktieägare översteg fem, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear Sweden.

Aktieägare med ägande i endast ett bolag minskade med strax över 2 procent mellan perioden 30 september 2021 och 30 september 2022. Andelen aktieägare med ägande i endast ett bolag har minskat varje år de senaste fem åren – 30 september 2017 ägde 45,8 procent av totala antalet ägare ett bolag jämfört med 37,9 procent den 30 september 2022.

Det genomsnittliga antalet bolag per aktieägare har under samma femårsperiod gått från 3,72 till 5,16. Under det senaste året har det genomsnittliga antalet bolag per aktieägare ökat från 4,8 till 5,16.

Totala marknadsvärdet minskat drastiskt

Både marknadsvärdet på privatägda aktier och aktier ägda av juridiska personer minskade under de tre första kvartalen 2022. Den 30 september 2022 ägde privat¬personer aktier till ett värde av drygt 976 miljarder kronor, en minskning med 33 procent sedan slutet av 2021, då värdet var 1,47 biljoner kronor. Andelen av det totala marknadsvärdet som ägs av privatpersoner har endast ökat marginellt sedan årsskiftet. Den 30 september 2022 ägde privatpersoner 12,2 procent av det totala marknads¬värdet, att jämföra med 11,9 procent den 30 december 2021 och 12,2 procent den 30 september 2021.

Marknadsvärdet på aktier ägda av juridiska personer uppgick till drygt 7 biljoner kronor vid utgången av tredje kvartalet, vilket innebär att det sammanlagda marknadsvärdet på aktier på börsen uppgick till drygt 8 biljoner kronor. Det är en minskning med 35 procent, jämfört med utgången av 2021 då det totala marknadsvärdet var 12,3 biljoner kronor.
- Vi ser ett markant minskat marknadsvärde bland både institutionella och privata ägare. För privata ägare är marknadsvärdet det lägsta på över två år, och för institutionella ägare det lägsta sedan slutet på 2020. Andelen av det totala marknadsvärdet som ägs av privatpersoner ökade varje kvartal under 2022 och var den 30 september tillbaka på samma nivå som året innan, säger Krister Modin.

Fler nya kvinnliga än manliga aktieägare under 2022

Det senaste året – mellan perioden 30 september 2021 och 30 september 2022 – har antalet unika aktieägare ökat med 2,9 procent. Antalet aktieägare har ökat varje kvartal hittills under 2022. Antalet kvinnor som ägde aktier i september 2022 var 922 412, en ökning med 11 891, eller 1,3 procent, under de tre första kvartalen 2021. Motsvarande antalet män med aktieägande var 1 392 242, en ökning med 11 233, eller 0,8 procent. 

Då antalet aktieägare endast ökat marginellt under de första nio månaderna 2022 har åldersfördelningen heller inte förändrats nämnvärt under samma period. Åldersgruppen 31-40 är den grupp som ökat sin andel mest – de utgjorde 15,9 procent av det totala antalet aktieägare den 30 september 2022, jämfört med 15 procent vid samma tid förra året.


- Eftersom det inte tillkommit så många nya aktieägare jämfört med förra året har åldersfördelningen mellan unga och äldre aktieägare följaktligen inte förändrats mycket. De flesta åldersgrupper har backat något, medan aktieägare i åldrarna 31-40 och 51-60 är de grupper som ökat sin andel mest, säger Krister Modin.


Om Euroclear Sweden

Euroclear Sweden är sedan 1971 Sveriges värdepapperscentral och tillhandahåller en digital plattform för värdepappershantering som bidrar till en säker och effektiv handel med värdepapper på den svenska marknaden. Bolaget ingår sedan 2008 i Euroclear-koncernen som innefattar Euroclear Bank, Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden, Euroclear UK & International och MFEX. www.euroclear.com/sweden.

liknande nyheter

Kontakt

För mer information, kontakta:

Krister Modin
Analytiker, Euroclear Sweden
+46 736 84 91 09
krister.modin@euroclear.com

Karin Strand
Kommunikationschef, Euroclear Sweden
+46 736 84 92 62
karin.strand@euroclear.com

Fler artiklar och inlägg

Tillbaka till nyheter och insikter