Antalet aktieägare har ökat med 8 procent under årets första nio månader och marknadsvärdet för privatägda aktier överstiger nu för första gången 1 biljon kronor. Under perioden 30 december 2019 till  30 september 2020 tillkom 175 826 unika ägare av aktier noterade i Sverige, en rekordnotering. Detta talar för att den långsiktiga trenden av ett ökande aktieägande i Sverige inte har påverkats negativt av Covid-19. 

Euroclear Sweden, Sveriges värdepapperscentral, har sammanställt statistik över ägandet av aktier noterade i Sverige under de första nio månaderna 2020. Under den perioden tillkom 175 826 unika aktieägare i Sverige. Det totala antalet unika aktieägare i Sverige uppgick den 30 september 2020 till 2 373 896 (privatpersoner och institutioner), det högsta antalet sedan  2005.

- Trenden av ökande antal ägare på aktiemarknaden ser inte ut att ha mattats av på grund av Covid-19. Tvärtom har vi under 2020 sett det högsta antalet unika ägare på 15 år. Utvecklingen på börsen har visserligen varit bitvis ostadig sedan pandemin bröt ut, men det verkar inte ha avskräckt investerare, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear Sweden. 

Antalet unika aktieägare har ökat varje kvartal hittills under 2020. Under första kvartalet tillkom 64 778 aktieägare, och under det andra och tredje kvartalet tillkom 65 238 respektive 45 810 nya aktieägare. Mellan perioden 30 september 2019 och 30 september 2020 har antalet unika aktieägare ökat med totalt 8 procent. 

Privatpersoner ägde aktier till ett marknadsvärde av över 1 biljon kronor

Det totala marknadsvärdet på aktier på börsen ökade också under de tre första kvartalen 2020. Vid årsskiftet uppgick det totala marknadsvärdet till 7,4 biljoner kronor. Den 30 september 2020 uppgick motsvarande marknadsvärde till 8,1 biljoner kronor, en ökning med 9,7 procent. Andelen av marknadsvärdet som ägs av privatpersoner var den 30 september 2020 12,4 procent, vilket innebär att privatpersoner för första gången någonsin ägde aktier till ett totalt värde av över 1 biljon kronor. 

Marknadsvärdet sjönk under första kvartalet på privatpersonernas aktieägande, från 888 miljarder vid årsskiftet, till 735 miljarder den 30 mars. Därefter steg marknadsvärdet på privatpersoners aktieinnehav stadigt fram till utgången av det tredje kvartalet, till att då överstiga 1 biljon kronor.

Allt fler kvinnor blir aktieägare

Antalet kvinnor som ägde aktier i september 2020 var 812 723, en ökning med 7,1 procent under de tre första kvartalen 2020. Antalet män som ägde aktier i september 2020 var 1 225 242 vilket motsvarar en ökning med 8,4procent under de tre första kvartalen 2020.

Fler unga äger aktier

Åldersfördelningen bland aktieägare i Sverige har förändrats under en längre tid. Unga i åldern 21–30 år stod exempelvis för 12,1 procent av det totala aktieägandet i september 2020, jämfört med 10,7 procent vid motsvarande period i fjol. Samtidigt minskade andelen i åldersgruppen 61–70 år, från 16,5 procent i september i fjol, till 15,2 procent i september i år. Att unga står för en ökande andel av aktieägandet i relation till äldre åldersgrupper är en utveckling som pågått sedan 2010.

- De senaste tio åren har vi sett en betydande förskjutning i åldersfördelningen av aktieägare i Sverige. Tydligast är den i åldersgruppen 21–35 år, där trenden är att allt fler investerar i aktier. Motsvarande ser vi en tydlig nedgång i åldersgruppen 61–75 år, där andelen aktieägare minskar, säger Krister Modin. 

related news label

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Strand,
Kommunikationschef Euroclear Sweden
+46 736 84 92 62
E-post: [email protected]

Krister Modin,
Analytiker Euroclear Sweden
+46 736 84 91 09
E-post: [email protected]