Suomen Arvopaperikeskuksen Asiakastilipalvelussa olevien arvo-osuustilien tilisopimukset on irtisanottu päättymään tänään 28.2.2019. Siirtämättä jääneen arvo-osuustilin voi vielä irtisanomisen tultua voimaan siirtää pyytämällä siirtoa siltä palveluntarjoajalta, jolle arvo-osuuksien omistaja haluaa arvo-osuustilinsä siirtää.

Uudet toimeksiannot eivät ole mahdollisia Asiakastilipalvelussa oleville tileille
1.3.2019 lähtien Asiakastilipalvelussa oleville tileille ei kirjata uusia tapahtumia.

Kaikki 28.2.2019 mennessä Asiakastilipalveluihin saapuneet toimeksiannot käsitellään loppuun, mikäli kirjaamisedellytykset täyttyvät. Toimeksiannoilla tarkoitetaan kaikkia muita toimeksiantoja kuin koko arvo-osuustilin siirtoja.

Arvo-osuustilin siirtäminen 28.2.2019 jälkeen
Arvo-osuustilin siirtoja (kokotilinsiirtona) voidaan tehdä irtisanomispäivän jälkeen, kun se toteutetaan arvo-osuuksien omistajan uudelta arvo-osuustililtä, joka on toisen palveluntarjoajan (tilinhoitajan) kuin Asiakastilipalveluiden hoidossa. Siirto on mahdollista tällä tavoin siihen asti, kunnes tilillä olevat arvo-osuudet realisoidaan. Realisointi aloitettaneen kesäkuussa 2019. (Tilanne 6.5.2019: realisoinnin arvioidaan alkavan alkusyksystä 2019.)

Myydäkseen osakkeensa tai muut arvo-osuutensa niiden omistajan tulee siirtää Asiakastilipalvelussa oleva arvo-osuustili ensin kokotilinsiirtona jollekin toiselle tilinhoitajalle (esim. omaan pankkiin) ja myydä arvopaperit sitten tältä uudelta arvo-osuustililtä.

Asiakastilipalveluissa pidentyneet käsittelyajat
Asiakastilipalvelumme lakkauttamisesta johtuen asiakaspalvelussamme on ruuhkaa ja toimeksiantojen käsittelyajat ovat totuttua pidemmät. Jos toimeksiantajana (tilinomistaja) on kuolinpesä, jonka osakastietoja ei ole maistraatissa vahvistettu, on käsittelyaika noin kuudesta kahdeksaan viikkoa. Muiden toimeksiantojen osalta aika on kolmesta viiteen viikkoa. Pahoittelemme viivästystä toimeksiantojen käsittelyssä. Toimeksiannot käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Kiitämme kaikkia asiakkaitamme kuluneesta 27 vuodesta!

Uutisia
18.2.2019: Suomen Arvopaperikeskuksen Asiakastilipalveluiden sulkeminen etenee
1.2.2019: Asiakastilipalvelut – tammikuu 2019
25.10.2018: Arvopaperikeskus sulkee ilmaistilipalvelun - asiakkaiden tulee siirtää arvo-osuustilinsä pankin hoidettavaksi
19.6.2017: Muutoksia Asiakastilipalveluiden palveluihin 21.6.2017 lähtien


Tutustu tarkemmin

Asiakastilipalvelut 

10:00 - 15:00
Puh: 020 770 6519
atp@euroclear.eu

Tutustu tarkemmin