Tilastot

Olemme ainutlaatuisessa asemassa suomalaisten yhtiöiden osakkeenomistajiin sekä näiden osakeomistuksiin liittyvien tilastojen tarjoamisessa.

Tilastomme sisältävät suomalaisten yhtiöiden osakkeenomistajien määrän ja näiden osakeomistusten jakautumisen.

Numeraaliset tiedot näet erillisistä tiedostoista, joiden avulla voit verrata myös pidemmän aikavälin muutoksia. Osa tilastoista julkaistaan kuukausittain ja osa neljännesvuosittain.

Ota yhteyttä - autan mielelläni

Viestintä
Elina Lähteenmäki-Ikonen
Communications Manager
elina.lahteenmaki-ikonen(at)euroclear.eu
+358 20 770 6617


Omistustiedoista kertovat tilastot pitävät sisällään neljä erilaista tilastoa ja listan kaikista arvo-osuusjärjestelmässä olevista suomalaisten osakeliikkeeseenlaskijoiden osakkeenomistajien määristä. 
Eri tilastot ovat:

  • Osakkeenomistajien lukumäärän kehitys
  • 25 suurinta yhtiötä kotimaisten osakkeenomistajien määrällä mitattuna
  • Arvo-osuustilien lukumäärän kehitys
  • Lajitilien lukumäärän kehitys

Osakkeenomistajien lukumäärän kehitys

Osakkeenomistajien lukumäärän kehitys

Esitämme tilastossa suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden osakkeenomistajien lukumäärän kuukauden viimeisen päivän tilanteen mukaisesti. Lukumäärää verrataan vastaavan ajankohdan lukumäärään edeltävänä vuonna.


25 suurinta suomalaista osakkeiden liikkeeseenlaskijaa

25 suurinta suomalaista osakkeiden liikkeeseenlaskijaa

Esitämme tilastossa 25 suurinta suomalaista osakkeiden liikkeeseenlaskijaa osakkeenomistajien määrän perusteella. Lista kaikista arvo-osuusjärjestelmässä olevista suomalaisten osakeliikkeeseenlaskijoiden osakkeenomistajien määristä on pdf-tiedostona sivun lopussa.


Arvo-osuustilien lukumäärän kehitys

Arvo-osuustilien lukumäärän kehitys

Esitämme tilastossa voimassa olevien arvo-osuustilien lukumäärän kuukauden viimeisen päivän tilanteen perusteella. Lukumäärää verrataan vastaavan ajankohdan lukumäärään edeltävänä vuonna.


Lajitilien lukumäärän kehitys

Lajitilien lukumäärän kehitys

Esitämme tilastossa lajitilien lukumäärän kuukauden viimeisen päivän tilanteen perusteella. Lukumäärää verrataan vastaavan ajankohdan lukumäärään edeltävänä vuonna.

Lajitili on arvo-osuuslajin omistuserä arvo-osuustilillä. Kun sijoittajalla on saman yhtiön osaketta kahdella eri arvo-osuustilillä, muodostavat nämä omistuserät kaksi lajitiliä, vaikka kyseessä on yhtiön kannalta yksi omistaja. Samoin, jos yhtiöllä on kaksi tai useampia osakesarjoja ja sijoittajalla on omistuksessaan kumpaakin osakesarjaa, kummankin lajin omistus muodostaa oman lajitilin.


Lista osakkeenomistajista yhtiöittäin