Tilastot

Olemme ainutlaatuisessa asemassa suomalaisten yhtiöiden omistajiin sekä näiden omistuksiin liittyvien tilastojen tarjoamisessa.

Tilastomme kattavat suomalaiset arvo-osuusjärjestelmässä olevat osakeyhtiöt ja osuuskunnat. Mukana ovat sekä listatut että listaamattomat yhtiöt.

Numeraaliset tiedot näet erillisistä tiedostoista, joiden avulla voit verrata myös pidemmän aikavälin muutoksia. Osa tilastoista julkaistaan kuukausittain ja osa neljännesvuosittain.

Heinäkuun tilastot julkaistaan viikolla 32.


Omistustiedoista kertovat tilastot pitävät sisällään neljä erilaista tilastoa ja listan kaikista arvo-osuusjärjestelmässä olevista suomalaisten osakeyhtiöiden ja osuuskuntien omistajien määristä. 
Eri tilastot ovat:

  • Omistajien lukumäärän kehitys
  • 25 suurinta yhtiötä kotimaisten omistajien määrällä mitattuna
  • Arvo-osuustilien lukumäärän kehitys
  • Lajitilien lukumäärän kehitys

Omistajien lukumäärän kehitys

Osakkeenomistajien lukumäärän kehitys

Esitämme tilastossa suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden omistajien lukumäärän kuukauden viimeisen päivän tilanteen mukaisesti. Lukumäärää verrataan vastaavan ajankohdan lukumäärään edeltävänä vuonna. Omistajissa ovat mukana myös ne omistajat, jotka omistavat arvo-osuusjärjestelmässä olevia listaamattomien yhtiöiden osakkeita tai osuuksia.


25 suurinta suomalaista liikkeeseenlaskijaa

25 suurinta suomalaista osakkeiden liikkeeseenlaskijaa

Esitämme tilastossa 25 suurinta suomalaista liikkeeseenlaskijaa omistajien määrän perusteella. Lista kaikista arvo-osuusjärjestelmässä olevista suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden omistajien määristä on pdf-tiedostona sivun lopussa.


Arvo-osuustilien lukumäärän kehitys

Arvo-osuustilien lukumäärän kehitys

Esitämme tilastossa voimassa olevien arvo-osuustilien lukumäärän kuukauden viimeisen päivän tilanteen perusteella. Lukumäärää verrataan vastaavan ajankohdan lukumäärään edeltävänä vuonna.

Samalla henkilöllä voi olla useita arvo-osuustilejä ja tässä tilastossa esitämme kaikki arvo-osuusjärjestelmässä voimassa olevat arvo-osuustilit.


Lajitilien lukumäärän kehitys

Lajitilien lukumäärän kehitys

Esitämme tilastossa lajitilien lukumäärän kuukauden viimeisen päivän tilanteen perusteella. Lukumäärää verrataan vastaavan ajankohdan lukumäärään edeltävänä vuonna.

Lajitili on arvo-osuuslajin omistuserä arvo-osuustilillä. Kun sijoittajalla on saman yhtiön osaketta kahdella eri arvo-osuustilillä, muodostavat nämä omistuserät kaksi lajitiliä, vaikka kyseessä on yhtiön kannalta yksi omistaja. Samoin, jos yhtiöllä on kaksi tai useampia osakesarjoja ja sijoittajalla on omistuksessaan kumpaakin osakesarjaa, kummankin lajin omistus muodostaa oman lajitilin.


Lista omistajista yhtiöittäin