Näin liitämme yhtiönne osakkeet arvo-osuusjärjestelmään

Prosessin vaiheet

KUVA: Pörssisäätiö/Minna Heusala

Kuinka rekisteröitte osakkeenne meillä

Harkitsetteko yhtiönne listaamista pörssiin? Vai haluatteko ulkoistaa omistajaluettelonne ylläpidon meille? 

Voitte rekisteröidä osakkeenne meillä useista erilaisista syistä. Asiakkaaksi liittymisen prosessi vaihtelee yhtiönne osakasrakenteen mukaan. Rekisteröinnin voi tehdä kahdella eri tavalla: 

Osakkeiden liittämismallit

Me ylläpidämme osakasluetteloanne

Kun tulette Euroclear Finlandin asiakkaaksi, tarkoittaa se käytännössä sitä, että siirrätte osakasluettelonne ylläpidon meille. Kaikki muutokset osakasluetteloon tehdään arvo-osuusjärjestelmässä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Arvo-osuusjärjestelmään liittyminen edellyttää aina yhtiökokouksen tai kaikkien osakkeenomistajien yksimielistä päätöstä. Yhtiökokouksessa tehdään tarvittavat yhtiöjärjestysmuutokset ja päätetään arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen ajankohdasta. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään siirtymisajankohdasta. Ajankohdasta on aina sovittava ennalta Euroclear Finlandin kanssa. 

Saatte mallit päätösehdotuksista ja tarvittavista yhtiöjärjestysmuutoksista meiltä.

Arvo-osuusjärjestelmään liittyminen

Liikkeeseenlaskijan asiamies

Prosessin alkuvaiheessa tarvitsette liikkeeseenlaskijan asiamiehen apua. Liikkeeseenlaskijan asiamies on pankki, joka toimii arvo-osuusjärjestelmässä tilinhoitajana. Asiamies vastaa yhdessä yhtiönne ja Euroclear Finlandin kanssa arvo-osuusjärjestelmään liittymisprosessista.  

Liikkeeseenlaskijan asiamies hoitaa myös käytännössä osakkeiden kirjaamisen osakkeenomistajien arvo-osuustileille.

Hakemuksen lähettäminen

Kun olette valinnut liikkeeseenlaskijan asiamiehen ja yhtiökokous on tehnyt tarvittavat päätökset, on aika tehdä hakemus osakkeidenne liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Me toimitamme teille valmiin hakemusmallin täydennettäväksi ja listan tarvittavista dokumenteista.

Hakemus on hyväksytty!

Kun olemme hyväksyneet hakemuksenne, lähetämme teille luvan osakkeiden liikkeeseenlaskemiseen arvo-osuusjärjestelmässä. Lupa tulee toimittaa myös Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröinti-ilmoituksen liitteenä. Muutosten pitää olla rekisteröitynä kaupparekisteriin ennen arvo-osuusjärjestelmään liittymisen alkamista.

Osakkeiden kirjaus omistajille

Siirtymisaikana osakkeet kirjataan osakkeenomistajan ilmoittamalle arvo-osuustilille. Samalla päivitämme omistukset yhtiön osakasluettelolle.

Päivitämme yhtiöiden osakasluettelot päivittäin, ja ne ovat aina yhtiön saatavilla. Lisätietoa Omistajainfosta

Tarkempaa tietoa tehtävistä ja aikataulusta:
Vaihtomalli (PDF)
Yksinkertaistettu malli (PDF)

Ota yhteyttä

Jos olette kiinnostunut tulemaan asiakkaaksemme, pyydämme teitä olemaan ensin yhteydessä asiantuntijoihimme. He vastaavat kysymyksiin joita teillä voi olla prosessiin liittyen, ja he myös auttavat teitä pääsemään alkuun, kun olette valmiit liittämään yhtiönne osakkeet järjestelmäämme.