Osakerekisteri digitaaliseksi

Liitä osakkeesi arvo-osuusjärjestelmään

Tarjoamme nopean ja tehokkaan väylän liikkeeseenlaskuja varten. Keskeisessä asemassa ovat riskien hallinta ja palvelun laatu. Monipuolinen tarjontamme sopii sekä pienille että suurille yhtiöille. Palvelumme sopivat myös listaamattomille yhtiöille.

Arvo-osuusjärjestelmä mahdollistaa

 • Liikkeeseenlaskut erilaisilla instrumenteilla (mm. osakkeet, yritystodistukset)
 • Ajantasaiset omistajatiedot
 • Sisäpiirirekisterin ylläpidon
 • Erilaiset yhtiötapahtumat
 • Yhtiökokouspalvelut

Ota yhteyttä, niin kerromme sinun yhtiösi tarpeisiin sopivimmat palvelukokonaisuudet.

Arvo-osuusjärjestelmä lyhyesti

 • Suomessa on yli 2,3 miljoonaa arvo-osuustiliä
 • Erilaiset instrumentit ovat mahdollisia
 • Otettiin käyttöön vuonna 1992
 • Elektroniset omistukset ovat arvo-osuustileillä (ei fyysisiä papereita)
 • Runsaasti muiden osakeyhtiöiden osakkeita sekä muita arvopapereita, ei vain pörssilistattuja osakkeita
   

Digitaalinen osakerekisteri

Digitaalinen osakerekisteri on avain omistajatietojen tehokkaaseen
hallintaan ja omistuspohjan luotettavaan laajentamiseen.
Osakkeenomistajan omistukset ovat arvo-osuustilillä omassa pankissa.
Sekä nykyiset että tulevat omistajat nauttivat parhaasta mahdollisesta
sijoittajan suojasta, kun osakkeesi ovat digitaalisessa rekisterissä.
Digitalisointi on tärkeä kasvun osatekijä ja ikkuna rahoitusmarkkinoille
niin listautuvalle kuin listaamattomalle yhtiölle. 

Osakerekisteri – aina ajan tasalla

 • Omistajaluettelo päivittyy automaattisesti ja on aina ajan tasalla
 • Yhtiölle selkeitä hyötyjä, kun omistajapohja laajenee
 • Sopii niin listayhtiölle kuin listaamattomalle
 • Laatuleima yhtiölle

Omistustiedot – julkinen luotettavuus

 • Osakeannit ja osakekaupat toteutetaan arvo-osuustileillä
 • Yhtiöjärjestyksen suostumus- ja lunastuslausekkeet käsitellään arvo-osuusjärjestelmässä
 • Sijoittajan suoja aina parhaalla tasolla

Ota yhteyttä

Commercial team
commercial.finland(at)euroclear.com


Issuer Services
Tel: +358 (0)20 770 6539 
is.finland(at)euroclear.com


Vaivatonta sijoittajasuhteiden hoitoa

 • Yhtiökokouksien ja muiden vastaavien tapahtumien organisointi ja hallinta sekä sijoittajien informointi yhtiötä koskevista asioista on vaativaa ja aikaa vievää.
 • Ulkoista työtaakkasi meille ja saat seuraavat hyödyt käyttöösi:
 • Ajantasaiset omistaja- ja omistustiedot
 • Kattavat yhtiökokouspalvelut ilmoittautumisten vastaanotosta äänten laskentaan ja loppuraportointiin
 • Sisäpiirirekisteripalvelut

Liikkeeseenlaskettavia instrumentteja

 • Osakkeet
 • Warrantit
 • Joukkovelkakirjalainat
 • Osuuskunnan osuudet
 • Yritystodistukset
 • Merkintäoikeudet

Liitä arvopaperisi arvo-osuusjärjestelmään

Arvo-osuusjärjestelmä on arvopaperien sähköinen rekisteri, joka mahdollistaa arvopaperien liikkeeseenlaskun, omistuksen rekisteröinnin ja muutokset.

Arvopapereiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään tuo sekä yksityisen että julkisen osakeyhtiön ulottuville monenlaisia sen toimintaa helpottavia palveluita. Toteutamme liikkeeseenlaskut tehokkaasti ja turvallisesti.

Hyvä tietää

 • Julkinen tai yksityinen osakeyhtiö sekä osuuskunta voivat laskea liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä sekä oman että vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita.
 • Arvo-osuustilille voidaan kirjata kaikki tilinhaltijan arvo-osuusmuotoiset omistukset sekä omaisuutta koskevat rajoitukset, esimerkiksi panttaukset ja luovutusrajoitukset.
 • Arvopaperikaupat ja muut luovutukset toteutetaan omistajien arvo-osuustilien välisinä siirtoina.

Lue tarkemmin kuinka liittämisprosessi tapahtuu >>


Arvo-osuusjärjestelmän hyödyt yhtiölle

Arvo-osuusjärjestelmä on osakkeiden ja muiden arvo-osuusmuotoisten instrumenttien digitaalinen rekisterijärjestelmä, jota ylläpitää kansallinen arvopaperikeskus Euroclear Finland.

Yhtiön osakkeen liittäminen arvo-osuusjärjestelmään helpottaa mm. 

 • yhtiön osakasluettelon ylläpitoa  
 • osakkeiden siirtojen kirjaamista.

Kun yhtiön osakkeet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, arvo-osuusjärjestelmän tilinhoitajat eli käytännössä pankit, huolehtivat kaikista omistajiin ja omistuksiin liittyvistä kirjauksista. Kyseiset tapahtumat välittyvät ajantasaisesti Euroclearin ylläpitämälle yhtiön osakasluettelolle.

Arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen jälkeen
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen jälkeen osakkeeseen kuuluvat osakasoikeudet määritellään Euroclear Finlandin ylläpitämän yhtiön osakasluettelon mukaan.

Arvo-osuusjärjestelmään siirtyneiden yhtiöiden osalta osakkeiden tulee olla kirjattu arvo-osuuksiksi osakkeenomistajan ilmoittamalle arvo-osuustilille, jotta hän voi käyttää osakkeenomistajan oikeuksia kuten esimerkiksi:

 • saada yhtiön mahdollisesti maksama tuotto
 • osallistua yhtiökokoukseen
 • käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksissa.

Arvo-osuustili
On oltava jokaisella arvo-osuuksia omistavalla tai niitä hankkivalla henkilöllä tai yhteisöllä. Arvo-osuustilille merkitään tiedot arvo-osuuksien omistajasta, arvo-osuuksien lajista, lukumäärästä ja arvo-osuuksiin sekä niiden omistajaan kohdistuvista oikeuksista ja rajoituksista.

Arvo-osuustili on omistajakohtainen ja rekisterisalaisuuden alainen, kuten pankkitilikin.


Kirjaudu Extranettiin

Sire, Omistajainfo ja Yk-Extranet palvelut Extranetissä.

Etsitkö operatiivista sisältöä?

Etsitkö operatiivista sisältöä?

Kirjaudu MyEurocleariin, jotta löydät lomakkeet ja käyttöoppaat.

Hinnasto (symboli)

Hinnasto

Lataa hinnasto >


Esitteet ja lomakkeet