Arvopaperikeskus sulkee ilmaistilipalvelun - asiakkaiden tulee siirtää arvo-osuustilinsä pankin hoidettavaksi

 

Suomen Arvopaperikeskus Euroclear Finland Oy sulkee Asiakastilipalvelut, jossa sijoittajat ovat vuodesta 1992 saakka voineet maksutta säilyttää osakkeita. Laki on aiemmin velvoittanut osakeyhtiöitä maksamaan palvelun kustannukset osakkeenomistajiensa puolesta, mutta lainmuutos on poistanut yhtiöiltä tämän velvollisuuden. Asiakastilipalvelujen alasajon yhteydessä asiakkaiden on siirrettävä arvo-osuustilinsä jonkin toisen tilinhoitajan, esimerkiksi oman pankkinsa, hoidettavaksi. Arvopaperikeskuksen 1,4 miljoonasta arvo-osuustilistä Asiakastilipalveluissa on 55 000 tiliä. Tilinsiirto suoritetaan siinä pankissa, jolle asiakas haluaa siirtää arvo-osuustilinsä hoidon.

”Kun arvopaperikeskuslainsäädäntö vuonna 2017 uudistui ja liikkeeseenlaskijoiden velvollisuus kustantaa Asiakastilipalvelut poistui, selvitimme eri vaihtoehtoja palvelun jatkamiseksi. Jotta nykymuotoista asiakkaalle maksutonta palvelua olisi voitu jatkaa, se olisi edellyttänyt merkittäviä investointeja asiakaspalvelujärjestelmiin ja laajaa valmiutta liikkeeseenlaskijoiden puolelta maksaa palvelusta sijoittajien puolesta. Palvelun sulkeminen oli lopulta ainoa vaihtoehto. Arvo-osuustilin siirto edellyttää asiakkaalta toimenpiteitä, mutta prosessi on yksinkertainen. Digitalisoitumisen myötä arvopaperien säilytyspalvelujen hinnat ovat laskeneet merkittävästi ja kilpailun myötä asiakkaille on tarjolla useita vaihtoehtoisia tilinhoitajia ja erilaisia palvelupaketteja”, sanoo Euroclear Finland Oy:n toimitusjohtaja Hanna Vainio.

Arvo-osuustilin siirto suoritetaan asiakkaan valitsemassa pankissa tai suoraan pankkien verkkopalveluissa. Kaikki suomalaiset arvo-osuustilit pysyvät edelleenkin arvopaperikeskus Euroclear Finlandin järjestelmässä, mutta tilin hoito helpottuu ja yksinkertaistuu, kun arvo-osuustilien tiedot löytyvät suoraan asiakkaan verkkopankista tai pankin tiliotteilta.

Asiakastilipalvelujen asiakkaat saavat lokakuun aikana kirjeen, jossa kerrotaan mihin toimenpiteisiin asiakkaan on ryhdyttävä. Asiakkaan kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä omaan pankkiinsa, jossa koko arvo-osuustilin siirto voidaan suorittaa arvo-osuustilinumeron perusteella. Euroclear Finland ei voi tehdä siirtoa asiakkaan lukuun.

Lisätietoja Asiakastilipalveluiden asiakkaille >

 

Suomen Arvopaperikeskus Euroclear Finland on Suomen kansallinen arvopaperikeskus, joka vuodesta 1992 alkaen on vastannut digitaalisessa muodossa olevien arvopaperien selvityksestä ja säilytyksestä Suomessa. Euroclear Finlandin säilytyksessä on 1.4 miljoonalla arvo-osuustilillä 360 miljardin euron arvoinen osake- ja velkakirjaomaisuus.

Euroclear Finland on osa maailman suurinta arvopaperien säilytys- ja selvitysyhteisöä Euroclear Groupia. Euroclear Group on asiakkaidensa omistama ja hallinnoima konserni, johon kuuluvat arvopaperikeskukset Suomessa, Ruotsissa, Ranskassa, Belgiassa, Hollannissa, Britanniassa ja Irlannissa, sekä kansainvälinen arvopaperikeskus Euroclear Bank. Vuonna 2017 Euroclear Groupissa asiakkaiden lukuun säilytyksessä olevien instrumenttien arvo oli 28,6 biljoonaa euroa.


Lisätietoja:
Viestintäjohtaja
Pekka Isosomppi
puh 0405162399
pekka.isosomppi@euroclear.eu