Arvopaperikeskuksen varautuminen poikkeusoloissa

Kysymyksiä ja vastauksia -osiota päivitetään jatkuvasti

Kysymyksiä ja vastauksia

Kuinka turvattua ja valvottua arvopaperikeskuksen toiminta Suomessa on?

Euroclear Finland, arvopaperikeskus Suomessa, ylläpitää laissa tarkoitettua arvo-osuusjärjestelmää. Laki velvoittaa arvopaperikeskusta ylläpitämään kriisinratkaisusuunnitelmia. 

Arvopaperikeskuksen toiminta on luvanvaraista ja toimiluvan myöntäjänä on Suomessa valtiovarainministeriö. Euroclear Finlandin toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Arvopaperikeskuksen varautuminen

Lain mukaan Euroclear Finlandin tulee varmistaa arvo-osuusjärjestelmässä olevien tietojen säilyttäminen mahdollisimman häiriöttömästi myös poikkeusoloissa Suomessa sijaitsevilla, riittävillä tietojärjestelmillä tai muilla keskeytymättömän toiminnan kannalta riittävillä järjestelyillä sekä osallistumalla rahoitusmarkkinoiden valmiussuunnitteluun, valmistelemalla etukäteen poikkeusoloissa tapahtuvaa toimintaa ja muilla vastaavilla toimenpiteillä.

Osakkeeni ovat Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmässä, mitä omistuksilleni tapahtuisi, jos Suomeen julistettaisiin sotatila?

Euroclear Finlandin tietojärjestelmät ovat moninkertaisesti suojattuja. Turvallisuussyistä Euroclear Finland ei julkaise yksityiskohtaisempia tietoja varautumisestamme, järjestelmistämme, tietoturvasta, toipumissuunnitelmista tai toimintaperiaatteista.

Jos arvopaperikaupan selvitystoiminta jostain painavasta syystä keskeytettäisiin hetkellisesti, jäisivät arvo-osuustilien saldot senhetkiseen tilanteeseen. Kun arvopaperikaupan selvitys käynnistettäisiin uudelleen, selviäisivät arvopaperikaupat ja arvo-osuuksien muut siirrot sijoittajien arvo-osuustileille normaaliin tapaan. 

Mitkä lait säätelevät arvopaperikeskuksen toimintaa Suomessa?

EU:n arvopaperikeskusasetus lisäsi vaatimuksia tulleessaan voimaan 2014. Arvopaperikeskusasetus sääntelee arvopaperiselvitystä ja arvopaperikeskusten toimintaa. Sääntely sisältää mm. riskienhallinnan, osapuolen maksulaiminlyöntejä koskevat säännöt ja menettelyt, täsmäytyksen ja tietojen säilyttämisen, pääsyn arvopaperikeskuksiin, toimintojen ulkoistamisen ja kriittisten palveluntarjoajien tunnistamisen ja valvonnan sekä arvopaperikeskusten väliset linkit.

Kotisivuillamme on Disclosure Framework -kuvaus, joka kuvaa arvopaperikeskustoimintaa ja siihen sovellettavia lakeja. 

Lisäksi Euroclear Finlandin ja arvo-osuusjärjestelmän toimintaa säännellään kansallisella tasolla muun muassa seuraavissa laeissa:

Millaiset sanktioihin liittyvät prosessit teillä on?

Tutustu Euroclear Finlandin sanktioprosesseihin täällä.

Yhteystiedot

Viestintä
efi.communications(at)euroclear.com