Tilastot - Ulkomaalaisomistus ja markkina-arvo


Ulkomaalaisomistuksen markkina-arvo Mrd €

Ulkomaalaisomistuksen markkina-arvo Mrd €

Esitämme tilastossa osakeliikkeeseenlaskijoiden euromääräisestä markkina-arvosta ulkomaalaisten omistuksessa olevan osuuden. NasdaqOMX Helsingin kauppapaikalla julkisen kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet arvostetaan osakekurssin perusteella laskettavaan markkina-arvoon. Listaamattomien yhtiöiden arvo on laskettu nimellisarvon tai kirjanpidollisen vasta-arvon perusteella.

Tiedot ovat kuukauden viimeisen kaupankäyntipäivän tilanteesta. Arvoa verrataan vastaavaan ajankohtaan edeltävänä vuonna.


25 eniten ulkomaalaisomistuksessa olevaa suomalaista osakkeiden liikkeeseenlaskijaa

25 eniten ulkomaalaisomistuksessa olevaa suomalaista osakkeiden liikkeeseenlaskijaa

Tilastossa esitetään 25 eniten ulkomaalaisomistuksessa olevaa suomalaista osakkeiden liikkeeseenlaskijaa. Ulkomaalaisomistusprosentti lasketaan liikkeeseenlasketusta osakemäärästä, ei markkina-arvosta. Lista arvo-osuusjärjestelmässä olevien suomalaisten osakeliikkeeseenlaskijoiden ulkomaalaisomistuksista on pdf-tiedostona sivun lopussa.