Tilastot - Ulkomaalaisomistus ja markkina-arvo


Ulkomaalaisomistuksen markkina-arvo listatuissa ja listaamattomissa yhtiöissä, Mrd €

Ulkomaalaisomistuksen markkina-arvo Mrd €

Esitämme tilastossa liikkeeseenlaskijoiden euromääräisestä markkina-arvosta ulkomaalaisten omistuksessa olevan osuuden. Nasdaq Helsingin kauppapaikalla julkisen kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet ja osuudet arvostetaan kurssin perusteella laskettavaan markkina-arvoon. Listaamattomien yhtiöiden arvo on laskettu nimellisarvon tai kirjanpidollisen vasta-arvon perusteella.

Ulkomaalaisella sijoittajalla tarkoitetaan sekä luonnollista henkilöä että yhteisöä.

Tiedot ovat kuukauden viimeisen kaupankäyntipäivän tilanteesta. Arvoa verrataan vastaavaan ajankohtaan edeltävänä vuonna.


25 suomalaista liikkeeseenlaskijaa, joilla eniten ulkomaalaisomistusta (omistuksen määrä)

25 eniten ulkomaalaisomistuksessa olevaa suomalaista osakkeiden liikkeeseenlaskijaa

Tilastossa esitetään 25 suomalaista liikkeeseenlaskijaa, joilla on eniten ulkomaalaisomistusta omistuksen määrällä mitattuna. Ulkomaalaisomistusprosentti lasketaan liikkeeseenlasketusta määrästä, ei markkina-arvosta. Mukana ovat kaikki arvo-osuusjärjestelmässä olevat yhtiöt, mukaan lukien listaamattomat yhtiöt.

Lista arvo-osuusjärjestelmässä olevien suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden ulkomaalaisomistuksista on pdf-tiedostona sivun lopussa.