Tilastot - Ulkomaalaisomistus ja markkina-arvo


Ulkomaalaisomistuksen markkina-arvo listatuissa ja listaamattomissa yhtiöissä, Mrd €

Ulkomaalaisomistuksen markkina-arvo Mrd €

Esitämme tilastossa osakeliikkeeseenlaskijoiden euromääräisestä markkina-arvosta ulkomaalaisten omistuksessa olevan osuuden. Nasdaq Helsingin kauppapaikalla julkisen kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet arvostetaan osakekurssin perusteella laskettavaan markkina-arvoon. Listaamattomien yhtiöiden arvo on laskettu nimellisarvon tai kirjanpidollisen vasta-arvon perusteella.

Ulkomaalaisella sijoittajalla tarkoitetaan sekä luonnollista henkilöä että yhteisöä.

Tiedot ovat kuukauden viimeisen kaupankäyntipäivän tilanteesta. Arvoa verrataan vastaavaan ajankohtaan edeltävänä vuonna.


25 suomalaista osakkeiden liikkeeseenlaskijaa, joilla eniten ulkomaalaisomistusta (osakkeiden lukumäärä)

25 eniten ulkomaalaisomistuksessa olevaa suomalaista osakkeiden liikkeeseenlaskijaa

Tilastossa esitetään 25 suomalaista osakkeiden liikkeeseenlaskijaa, joilla on eniten ulkomaalaisomistusta osakkeiden lukumäärällä mitattuna. Ulkomaalaisomistusprosentti lasketaan liikkeeseenlasketusta osakemäärästä, ei markkina-arvosta. Mukana ovat kaikki arvo-osuusjärjestelmässä olevat yhtiöt, mukaan lukien listaamattomat yhtiöt.

Lista arvo-osuusjärjestelmässä olevien suomalaisten osakeliikkeeseenlaskijoiden ulkomaalaisomistuksista on pdf-tiedostona sivun lopussa.