Tilastot - Mies- ja naispuoliset sijoittajat

Seuraavissa tilastoissa omistajia ja omistuksia on tutkittu sukupuolen mukaan. Mukana ovat vain julkisen kaupankäynnin kohteena olevat suomalaiset liikkeeseenlaskijat.

Omistajista on poimittu mukaan ne sijoittajat, joiden henkilötunnuksesta on voitu päätellä sukupuoli. Omistajat kuuluvat pääosin kotitaloussektoriin, mutta myös ulkomaalaisilla, Suomessa pitkään asuneilla henkilöillä on henkilötunnus ja siksi myös näiden sijoittajien tiedot ovat mukana näissä luvuissa. Tilastoista puuttuvat ne luonnolliset henkilöt, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta.


Tilastot päivitetty 31.3.2024

Omistussuhteen jakautuminen yhtiöissä, joissa eniten kotitalousomistajia

Omistussuhteen jakautuminen yhtiöissä, joissa eniten kotitalousomistajia

10 suomalaista julkisen kaupankäynnin kohteena olevaa liikkeeseenlaskijaa, joilla on eniten kotitalousomistajia. Tilastossa on esitetty myös omistajien lukumäärän jakautuminen mies- ja naissijoittajiin.


Yhtiöt, joissa eniten naisomistajia

Yhtiöt, joissa eniten naisomistajia

Yhtiöt, joissa on eniten naisomistajia. Tilastossa esitetään naisten suhteellinen osuus kotitalousomistajista ja kotitalouksien omistuksesta.


Yhtiöt, joissa eniten miesomistajia

Yhtiöt, joissa eniten miesomistajia

Yhtiöt, joissa on eniten miesomistajia. Tilastossa esitetään miesten suhteellinen osuus kotitalousomistajista ja kotitalouksien omistuksesta.


Sukupuolijakauma yhtiöissä, joilla eniten kotitalousomistajia suhteessa yhtiön koko omistajien lukumäärään

Sukupuolijakauma yhtiöissä, joilla eniten kotitalousomistajia suhteessa yhtiön koko osakkeenomistajien lukumäärään

Sukupuolijakauma yhtiöissä, joilla eniten kotitalousomistajia suhteessa yhtiön koko omistajien lukumäärään. Tilastossa esitetään erikseen naisten ja miesten suhteellinen määrä omistajina.


Sukupuolijakauma yhtiöissä, joissa kotitalousomistajilla eniten omistusta suhteessa kaikkiin omistuksiin

Sukupuolijakauma yhtiöissä, joissa kotitalousomistajilla eniten omistusta suhteessa kaikkiin omistuksiin

Sukupuolijakauma yhtiöissä, joissa kotitalousomistajilla eniten omistusta suhteessa kaikkiin omistuksiin. Tilastossa esitetään erikseen naisten ja miesten omistusosuudet.


Kotitalousomistajien lukumääräinen jakautuminen pörssiyhtiöissä

Kotitalousomistajien lukumääräinen jakautuminen pörssiyhtiöissä

Kotitalousomistajien lukumääräinen jakautuminen nais- ja miessijoittajiin pörssiyhtiöissä esitellään alla.

Kotitalouksiin luetaan mm.

• palkan- ja eläkkeensaajat sekä omaisuustulojen saajakotitaloudet
• elinkeinonharjoittajat
• maatilatalouden harjoittajat

Kotitalousomistajien lukumäärän kehitys on Tilastoarkisto-sivulla (Tilastoarkisto - Euroclear) kohdassa Historia data ja taulukossa kohdassa ”Omistajien lukumäärä omistajatyypeittäin”.

Jos haluat tarkastella kaikkia omistajatyyppejä, katso sama tiedosto ja kohta ”Omistajia arvo-osuusjärjestelmässä (kpl).


Kotitalouksien omistuksen jakautuminen pörssiyhtiöissä

Kotitalouksien osakeomistuksen jakautuminen pörssiyhtiöissä

Kotitalousomistajien suhteellisen omistuksen jakautuminen pörssiyhtiöissä nais- ja miessijoittajiin on esitetty alla. 

Kotitalouksiin luetaan mm.

• palkan- ja eläkkeensaajat sekä omaisuustulojen saajakotitaloudet
• elinkeinonharjoittajat
• maatilatalouden harjoittajat