Tilastot - Mies- ja naispuoliset sijoittajat

Seuraavissa tilastoissa osakkeenomistajia ja osakeomistuksia on tutkittu sukupuolen mukaan. Mukana ovat vain julkisen kaupankäynnin kohteena olevat suomalaiset liikkeeseenlaskijat.

Osakkeenomistajista on poimittu mukaan ne sijoittajat, joiden henkilötunnuksesta on voitu päätellä sukupuoli. Osakkeenomistajat kuuluvat pääosin kotitaloussektoriin, mutta myös ulkomaalaisilla, Suomessa pitkään asuneilla henkilöillä on henkilötunnus ja siksi myös näiden sijoittajien tiedot ovat mukana näissä luvuissa. Tilastoista puuttuvat ne luonnolliset henkilöt, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta.


Tilastot päivitetty 31.12.2022

Omistussuhteen jakautuminen yhtiöissä, joissa eniten kotitalousomistajia

Omistussuhteen jakautuminen yhtiöissä, joissa eniten kotitalousomistajia

Tilastossa esitetään 12 suomalaista julkisen kaupankäynnin kohteena olevaa osakkeiden liikkeeseenlaskijaa, joilla on eniten kotitalousomistajia. Tilastossa on esitetty myös omistajien lukumäärän jakautuminen mies- ja naissijoittajiin.


Yhtiöt, joissa eniten naisomistajia

Yhtiöt, joissa eniten naisomistajia

Esitämme tilastossa 12 pörssiyhtiötä, joilla on eniten naisomistajia. Tilastossa esitetään naisten suhteellinen osuus kotitalousomistajista ja kotitalouksien omistuksesta.


Yhtiöt, joissa eniten miesomistajia

Yhtiöt, joissa eniten miesomistajia

Esitämme tilastossa 12 pörssiyhtiötä, joilla on eniten miesomistajia. Tilastossa esitetään miesten suhteellinen osuus kotitalousomistajista ja kotitalouksien omistuksesta.


Sukupuolijakauma yhtiöissä, joilla eniten kotitalousomistajia suhteessa yhtiön koko osakkeenomistajien lukumäärään

Sukupuolijakauma yhtiöissä, joilla eniten kotitalousomistajia suhteessa yhtiön koko osakkeenomistajien lukumäärään

Tilastossa esitetään sukupuolijakauma 12 yhtiöistä, joilla eniten kotitalousomistajia suhteessa yhtiön koko osakkeenomistajien lukumäärään. Tilastossa esitetään erikseen naisten ja miesten suhteellinen määrä omistajina.


Sukupuolijakauma yhtiöissä, joissa kotitalousomistajilla eniten omistusta suhteessa kaikkiin omistuksiin

Sukupuolijakauma yhtiöissä, joissa kotitalousomistajilla eniten omistusta suhteessa kaikkiin omistuksiin

Tilastossa esitetään sukupuolijakauma 12 yhtiöistä, joissa kotitalousomistajilla eniten omistusta suhteessa kaikkiin omistuksiin. Tilastossa esitetään erikseen naisten ja miesten omistusosuudet osakkeista.


Kotitalousomistajien lukumääräinen jakautuminen pörssiyhtiöissä

Kotitalousomistajien lukumääräinen jakautuminen pörssiyhtiöissä

Kotitalousomistajien lukumääräinen jakautuminen nais- ja miessijoittajiin pörssiyhtiöissä esitellään alla.

Kotitalouksiin luetaan mm.

• palkan- ja eläkkeensaajat sekä omaisuustulojen saajakotitaloudet
• elinkeinonharjoittajat
• maatilatalouden harjoittajat

Kotitalousomistajien lukumäärän kehitys on Tilastoarkisto-sivulla (Tilastoarkisto - Euroclear) kohdassa Historia data ja taulukossa kohdassa ”Omistajien lukumäärä omistajatyypeittäin”.

Jos haluat tarkastella kaikkia omistajatyyppejä, katso sama tiedosto ja kohta ”Osakeenomistajia arvo-osuusjärjestelmässä (kpl).


Kotitalouksien osakeomistuksen jakautuminen pörssiyhtiöissä

Kotitalouksien osakeomistuksen jakautuminen pörssiyhtiöissä

Kotitalousomistajien suhteellisen osakeomistuksen jakautuminen pörssiyhtiöissä nais- ja miessijoittajiin on esitetty alla. 

Kotitalouksiin luetaan mm.

• palkan- ja eläkkeensaajat sekä omaisuustulojen saajakotitaloudet
• elinkeinonharjoittajat
• maatilatalouden harjoittajat