Palvelumme yhtiöille

Luotettavaa omistajaluetteloiden ylläpitoa

Palveluihimme kuuluvat yhtiökokouspalvelut, omistaja- ja omistustietoihin liittyvät palvelut sekä sisäpiirirekisteripalvelut.

- Palveluillamme rakennat muun muassa onnistuneen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksella on merkittävä asema yhtiön vuosittaisessa päätöksenteossa ja sijoittajasuhteiden hoitamisessa. Käyttämällä palveluitamme voit keskittyä kokouksen sisältöön ja osakkeenomistajiin, me huolehdimme kokouksen toteutuksesta, kertoo Esa Kankkunen, Sales and Relationship Manager Euroclear Finlandista.
 
- Keskiössä on arvo-osuusjärjestelmä eli digitaalinen omistustietorekisteri. Liittymällä arvo-osuusjärjestelmään hyödyt sen monista lisäarvopalveluista. Lisäksi listautumista suunnittelevan yhtiön kannattaa huomioida, että listautuminen edellyttää osakkeiden kuulumista arvo-osuusjärjestelmään, jatkaa Kankkunen.

Tutustu palveluihimme:

Tutustu päivitettyyn Yhtiökokoustaulukkoon, jossa on listattuna arvo-osuusjärjestelmään siirtyneiden yhtiöiden yhtiökokouspäivät vuonna 2020. Taulukko on Excel-muodossa.

Ota yhteyttä, niin kerromme sinun yhtiösi tarpeisiin sopivimmat palvelukokonaisuudet. 

Ota yhteyttä

Esa Kankkunen
Sales and Relationship Manager
+358 (0)50 410 1390
esa.kankkunen(at)euroclear.eu

 


Yhtiökokouspalvelut

Onnistunut yhtiökokous palveluillamme

Tarjoamme yhtiöille ja muille yhteisöille yhtiökokouksen valmistelua ja toteuttamista tukevia palveluja. Voit valita joko laajan Peruspalvelun
tai suppeamman Raporttipalvelun. Palveluja käytetään helpon internetkäyttöliittymän avulla.

Elektroniset yhtiökokouspalvelut – nykyaikainen vaihtoehto osakkeenomistajille

Elektroniset yhtiökokouspalvelut kattavat:

 • Ilmoittautumisten seurannan
 • Ennakkoäänestämisen ja äänestystilanteen seurannan

Tarpeisiisi räätälöity palvelukokonaisuus

Sekä Perus- että Raporttipalveluun voit valita seuraavista palveluista:

 • Käyttöliittymä ilmoittautumisten hallintaan
 • Elektroninen ilmoittautumispalvelu yhtiön nettisivujen kautta, yhtiö voi muokata ilmoittautumislinkin ulkoasua
 • Puhelinilmoittautumisten vastaanottopalvelu (Call Center)
 • Hallintarekisteristä ilmoittautuneiden tallennuspalvelu
 • Testiviestit ja /tai sähköpostiviestit ilmoittautuneille
 • Raportteja ilmoittautumistilanteen seurantaan
 • Osakasluettelon nähtävilläpito-ohjelmisto yhtiökokouspaikalle
 • Äänilippujen toimitus

Lisäksi Peruspalveluun kuuluu:

 • Euroclearin laitteistot yhtiökokouspaikalle
 • Euroclearin asiantuntijat yhtiökokouspaikalle
 • Osallistujien kirjaaminen
 • Osallistumisraportit kokouksen puheenjohtajalle kokouspaikalla
 • Ääntenlaskenta viivakooditekniikalla tai uutuutena elektroninen äänestäminen yhtiökokouspaikalla
 • Luettelot osallistujista pöytäkirjan liitteeksi

Palveluvalikoimaamme kuuluvat äänestyslaitteet, jotka nopeuttavat sisäänkirjaamista kokoukseen ja mahdollistavat nopean äänestämisen kokouksen asialistalla olevissa asioissa. Myös monenlaiset muut elektroniset osallistumistavat ovat kehitystyön alla. 

 

 

Elektroninen äänestyslaite

Osakkeenomistajien oikeudesta osallistua arvo-osuusjärjestelmässä olevien yhtiöiden yhtiökokoukseen on määrätty Osakeyhtiölaissa, 5 luku, 6a § ja 19 §.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on vain osakkeenomistajalla, joka on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Listayhtiöiden neuvottelukunta on lisäksi julkistanut yhtiökokouksiin liittyviä menettelytapoja ja materiaalimalleja.

SRDII:n vaikutukset  

Osakkeenomistajien oikeuksia koskeva sääntely Shareholders’ Rights Directive (SRDII) tulee voimaan 3. 9.2020. SRDII:sta johtuvat muutokset suomalaiseen lainsäädäntöön astuvat voimaan 24.9.2020. Sääntelyllä on vaikutusta osakeliikkeeseenlaskijoihin, omaisuudenhoitajiin ja arvopaperikeskukseen. Sen tavoitteena on edistää osakkeenomistajien oikeuksia yhtiötapahtumissa, mukaan lukien yhtiökokoukset, sekä tehostaa kommunikaatiota liikkeeseenlaskijoiden ja niiden osakkeenomistajien välillä. Tärkeässä roolissa näiden tavoitteiden saavuttamisessa on harmonisoitujen ja standardisoitujen prosessien luominen liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajien välissä toimivien säilyttäjien kesken. Käytännössä tämä tarkoittaa informaation lähettämistä vakiomuotoisilla sanomilla.

Otamme yhtiökokouksiin liittyvät sanomat käyttöön syyskuussa 2020. Tämä nopeuttaa ja selkeyttää yhtiökokoukseen ilmoittautumiseen ja äänestysohjeiden toimittamiseen liittyvää prosessia säilytysketjun ja arvopaperikeskuksen väillä.
Lue lisää>


Omistajainfo

Omistaja- ja omistustiedot helposti käytössäsi – aina ajan tasalla

Omistajainfon avulla arvo-osuusjärjestelmässä oleva yhtiö voi vaivattomasti tilata raportteja omistajistaan sekä näiden omistuksissa tapahtuneista muutoksista. Omistajainfo kuuluu Extranet-tuoteperheeseen yhdessä Yk-ekstranetin ja Sire-palvelun kanssa. 

Optio- ja osakeseuranta

Seurantapalvelu on tarkoitettu yhtiölle, joka haluaa seurata arvo-osuusjärjestelmässä liikkeeseen laskemiensa osakkeiden tai optioiden tapahtumia.

Optioiden ja osakkeiden tapahtumaraportti mahdollistaa työsuhdeoptioihin liittyvien myyntitapahtumien tehokkaan seurannan. Tämä auttaa tiedustelemaan optioista luopuneilta henkilöiltä toteutuneita kauppahintoja, ja yhtiö voi näin huolehtia ennakonpidätyksistä ja työnantajavelvotteisiin liittyvistä maksuista.

Omistajainfon monipuolinen aineistovalikoima

Tilattavia aineistoja ovat muun muassa

 • Omistaja-, haltija- ja lajiodotusluettelot
 • Suurimmat omistajat
 • Osoitetiedot ja -poiminnat
 • Erilaiset omistajapoiminnat (mm. suoramarkkinointia varten)
 • Jakaumat omistajan tai omistuksen mukaan
 • Ulkomaalaisomistus
 • Omistuksen määrässä tapahtuneet muutokset

Omistajainfo – hyödyt lyhyesti

 • Omistajien perustiedot, omistukset ja niissä tapahtuneet muutokset ovat aina ajan tasalla: tiedot päivitetään arkipäivittäin
 • Käyttöliittymäraportit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
 • Toistuvaistilaus on tehokas tapa automatisoida esimerkiksi osavuosikatsauksiin tarvittavien omistajatietojen tilaukset
 • Suojattu internetyhteys

Sisäpiirirekisteripalvelu (Sire)

Sire-palvelu sisäpiirirekistereiden ylläpidossa

Euroclear Finlandin Sisäpiirirekisteripalvelu (Sire) on tarkoitettu rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijoille sekä markkinaosapuolille ja muille sisäpiirirekisterinpitovelvollisille tahoille. 

Sire tarjoaa tehokkaat välineet sisäpiirirekisterin ylläpitämiseen sekä sisäpiiriläisten arvopaperikauppojen seurantaan.

Sire on aina ajan tasalla:

 • Arvo-osuusjärjestelmässä olevat omistukset päivittyvät sisäpiirirekisteriin automaattisesti
 • Ajantasaiset tiedot ovat edellisen pankkipäivän päättävästä tilanteesta

Miten käytät Sireä:

 • Ylläpidä ilmoitusvelvollisten, näiden lähipiirin sekä määräys- ja vaikutusvaltayhteisöjen tietoja
 • Tilaa raportteja ilmoitusvelvollisista sekä näiden omistuksista
 • Näet arvo-osuusjärjestelmän omistukset erikseen Siressä
 • Voit ylläpitää myös hankekohtaisia ei-julkisia rekistereitä 

Hyvä tietää: 

 • Ilmoitusvelvollisten arvopaperikauppojen säännöllinen valvonta on helppoa
 • Suojattu internetyhteys
 • Kuukausimaksulla voi tilata rajattoman määrän erilaisia raportteja (kolmella eri kielellä, pdf- ja xml-tiedostoina)Liikkeeseenlaskijat

Liikkeeseenlaskija voi seurata palvelussa johtohenkilöiden ja lähipiirin liiketoimien raportointia. Palvelusta on saatavissa sisäpiiriluettelot rekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella sekä pohjatiedot valvovalle viranomaiselle ja pörssille lähettäviin raportteihin.

Palvelusta saatavat raportit:

 • Sisäpiiriluettelo
 • Johdon ilmoitusvelvollisten luettelo
 • Johdon omistukset
 • Sisäpiirirekisterien luettelo
 • Johdon liiketoimet (Finanssivalvontaan tai Pörssiin ilmoitettavat)

Markkinaosapuolet ja muut sisäpiirirekisterinpitovelvolliset tahot

Yhtiö saa palvelun kautta viranomaisten määräykset täyttävät sisäpiirirekisterin ylläpitoon tarkoitetut sovelluspalvelut sekä vastaavat sisäpiirilistaukset ja luettelot. Palvelusta saa lukuisan määrän sisäpiiriläisten omistuksien ja omistusmuutosten seurantaan tarkoitettuja raportteja joko julkisesta tai ei-julkisesta sisäpiirirekisteristä.

Palvelusta saatavat raportit, muun muassa:

 • Ilmoitusvelvollisten omistukset
 • Ilmoitusvelvollisten omistusmuutokset
 • Yhden ilmoitusvelvollisen omistukset 
 • Ilmoitusvelvollisten nähtävilläpitoaineisto
 • Luettelo yhtiön kaikista hankkeista, joihin ilmoitusvelvollinen kuuluu
 • Luettelo määrättyyn hankkeeseen kuuluvista henkilöistä

Julkisen sisäpiirin nähtävilläpitoon tarkoitetussa NetSire-palvelussa yhtiön kotisivuilta on linkki Euroclear Finlandin NetSireen. Yhtiöllä on myös mahdollisuus järjestää julkisen sisäpiirirekisterin nähtävilläpito Euroclear Finlandin asiakaspalvelussa olevan nähtävilläpitopalvelun kautta.


Tuotonmaksut

Arvo-osuusjärjestelmään siirtyneen yhtiön osingot maksetaan aina arvo-osuusjärjestelmässä osakkaan arvo-osuustilin yhteyteen ilmoitetulle pankkitilille. Tuotonmaksuprosessin osapuolina ovat yhtiö, tilinhoitajana toimiva pankki ja Euroclear Finland.

Osingonmaksussa yhtiön vastuulla on ilmoittaa Euroclear Finlandille tulevasta maksusta ja toimittaa kate antamiemme ohjeiden mukaan tilinhoitajille. Yhtiö saa maksusuojan, kun tilinhoitaja on vastaanottanut yhtiön maksaman osinkokatteen ilmoittamalleen pankkitilille. Tilinhoitajat maksavat netto-osingot osakkaille ja raportoivat maksetuista osingoista osakkaille sekä verottajalle. Euroclear Finland raportoi Liikkeeseenlaskijan puolesta oma-aloitteisen verojen ilmoitukset ja vuosi-ilmoitukset verottajalle.

Tuotonmaksujen (osingonmaksut ja korot sekä lainojen lyhennykset) prosessista ja vastuista on kerrottu yksityiskohtaisemmin säännöissämme ja toimitusjohtajan päätöksessä "Tuotonmaksut arvo-osuusjärjestelmässä". 

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on toinen rekisteripäivä yhtiökokouspäivästä tai hallituksen päätöspäivästä. Osingon maksupäivä on aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä.


Yhtiötapahtumat

Erilaiset yhtiötapahtumat, kuten osakkeiden yhdistäminen ja uusien osakkeiden liikkeeseenlasku, toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä helposti ja luotettavasti, sovitun aikataulun mukaisesti. Huolehdimme aina uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta arvo-osuusjärjestelmässä, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Yhtiötapahtumien toteuttamisesta on kerrottu tarkemmin säännöissämme ja toimitusjohtajan päätöksessä "Liikkeeseenlaskut ja yhtiötapahtumat arvo-osuusjärjestelmässä".

Ota yhteyttä

Osingot                                        Yhtiötapahtumat
+358 (20) 770 6648                    +358 (20) 770 6649
ca.finland(at)euroclear.eu             ca.finland(at)euroclear.eu 


Kirjaudu Extranettiin

Sire, Omistajainfo ja Yk-Extranet palvelut Extranetissä.

Etsitkö operatiivista sisältöä?

Kirjaudu MyEurocleariin ja tutustu Overview-sivuun.

Hinnasto

Hinnasto

Tutustu hinnastoon