Vaivatonta sijoittajasuhteiden hoitoa

- Luotettavaa omistajaluetteloiden ylläpitoa

Palveluihimme kuuluvat niin yhtiökokouspalvelut, omistaja- ja omistustietoihin liittyvät palvelut sekä sisäpiirirekisteripalvelut.

- Palveluillamme rakennat muun muassa onnistuneen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksella on merkittävä asema yhtiön vuosittaisessa päätöksenteossa ja sijoittajasuhteiden hoitamisessa. Käyttämällä palveluitamme voit keskittyä kokouksen sisältöön ja osakkeenomistajiin, me huolehdimme kokouksen toteutuksesta, kertoo Esa Kankkunen, Sales and Relationship Manager Euroclear Finlandista.

 

- Keskiössä on arvo-osuusjärjestelmä eli digitaalinen omistustietorekisteri. Liittymällä arvo-osuusjärjestelmään hyödyt sen monista lisäarvopalveluista. Lisäksi listautumista suunnittelevan yhtiön kannattaa huomioida, että listautuminen edellyttää osakkeiden kuulumista arvo-osuusjärjestelmään, jatkaa Kankkunen.

Palvelumme yhtiöille

Ota yhteyttä, niin kerromme sinun yhtiösi tarpeisiin sopivimmat palvelukokonaisuudet.

 

Sire-lomakkeet ja NetSire

Linkki: Sire-lomakkeet >
Linkki: NetSire >

Ota yhteyttä

Esa Kankkunen
Sales and Relationship Manager
+358 (0)20 770 6284
esa.kankkkunen(at)euroclear.eu

Esa Kankkunen Sales and Relationship Manager

Issuer & Issuer Agent Operations 
Daily service
Tel: +358 (0)20 770 6539 
Email


Lisäarvopalvelut - tutustu tarkemmin

Onnistunut yhtiökokous palveluillamme

Tarjoamme yhtiöille ja muille yhteisöille yhtiökokouksen valmistelua ja toteuttamista tukevia palveluja. Voit valita joko laajan Peruspalvelun
tai suppeamman Raporttipalvelun. Palveluja käytetään helpon internetkäyttöliittymän avulla.

Elektroniset yhtiökokouspalvelut –
nykyaikainen vaihtoehto osakkeenomistajille

 • Ilmoittautumisten automaattinen seuranta
 • Äänestäminen ja äänestystilanteen seuranta
  verkossa

Tarpeisiisi räätälöity palvelukokonaisuus

Peruspalvelu sisältää

 • Käyttöliittymä ilmoittautumisten hallintaan ja ennakkoäänestystilanteen ajantasaiseen seurantaan
 • Ääniliput ja raportit ilmoittautumisen päätyttyä
 • Euroclearin laitteistot yhtiökokouspaikalle
 • Euroclearin asiantuntijat yhtiökokouspaikalle
 • Osallistujien kirjaaminen
 • Ääntenlaskenta viivakooditekniikalla
 • Luettelot osallistujista pöytäkirjan
  liitteeksi

Raporttipalvelu sisältää

 • Käyttöliittymä ilmoittautumisten hallintaan
 • Ääniliput ja raportit ilmoittautumisen päätyttyä
 • Luettelot osallistujista pöytäkirjan liitteeksi (sovittaessa)

Sire-palvelu sisäpiirirekistereiden ylläpidossa

Euroclear Finlandin Sisäpiirirekisteripalvelu (Sire) on tarkoitettu rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijoille sekä markkinaosapuolille ja muille sisäpiirirekisterinpitovelvollisille tahoille.

Sire tarjoaa tehokkaat välineet sisäpiirirekisterin ylläpitämiseen sekä sisäpiiriläisten arvopaperikauppojen seurantaan.

Valitusta palvelusta riippuen toiminnallisuuksiin kuuluvat

 • sisäpiirirekisterien perustaminen ja ylläpito
 • rekisteröitävien tahojen lisäys
 • rekisteriin liittäminen
 • ylläpito ja päättäminen 
 • rekisteritiedoista muodostettavien sisäpiirihallinnollisten luetteloiden, asiakirjojen ja viranomaisraporttien tuottaminen ja käsittely

Liikkeeseenlaskijat

Liikkeeseenlaskija voi seurata palvelussa johtohenkilöiden ja lähipiirin liiketoimien raportointia. Palvelusta on saatavissa sisäpiiriluettelot rekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella sekä pohjatiedot valvovalle viranomaiselle ja pörssille lähettäviin raportteihin.

Palvelusta saatavat raportit

 • Sisäpiiriluettelo
 • Johdon ilmoitusvelvollisten luettelo
 • Johdon omistukset
 • Sisäpiirirekisterien luettelo
 • Johdon liiketoimet (Finanssivalvontaan tai Pörssiin ilmoitettavat)
   

Sire-lomakkeet ja NetSire

Markkinaosapuolet ja muut sisäpiirirekisterinpitovelvolliset tahot

Yhtiö saa palvelun kautta saadaan viranomaisten määräykset täyttävät sisäpiirirekisterin ylläpitoon tarkoitetut sovelluspalvelut sekä vastaavat sisäpiirilistaukset ja luettelot. Palvelusta saa lukuisan määrän sisäpiiriläisten omistuksien ja omistusmuutosten seurantaan tarkoitettuja raportteja joko julkisesta tai ei-julkisesta sisäpiirirekisteristä.

Julkisen sisäpiirin nähtävilläpitoon tarkoitetussa NetSire-palvelussa yhtiön kotisivuilta on linkki Euroclear Finlandin NetSireen. Yhtiöllä on mahdollisuus järjestää julkisen sisäpiirirekisterin nähtävilläpito Euroclear Finlandin asiakaspalvelussa olevien nähtävilläpitopalvelun kautta.

Palvelusta saatavat raportit
Muun muassa

 • Ilmoitusvelvollisten omistukset
 • Ilmoitusvelvollisten omistusmuutokset
 • Yhden ilmoitusvelvollisen omistukset 
 • Ilmoitusvelvollisten nähtävilläpitoaineisto
 • Luettelo yhtiön kaikista hankkeista, joihin ilmoitusvelvollinen kuuluu
 • Luettelo määrättyyn hankkeeseen kuuluvista henkilöistä
   

Omistaja- ja omistustiedot helposti käytössäsi - aina ajan tasalla

Omistajainfon avulla arvo-osuusjärjestelmässä oleva yhtiö voi vaivattomasti tilata raportteja omistajistaan sekä näiden omistuksissa tapahtuneista muutoksista. Omistajainfo kuuluu Extranet-tuoteperheeseen yhdessä Yk-ekstranetin ja Sire-palvelun kanssa.

Omistajien perustiedot, omistukset ja niissä tapahtuneet muutokset ovat aina ajan tasalla. Tiedot päivitetään arkipäivittäin.

Omistajainfon monipuolinen aineistovalikoima
Tilattavia aineistoja ovat muun muassa

 • omistaja-, haltija- ja lajiodotus
  luettelot
 • suurimmat omistajat
 • osoitetiedot ja -poiminnat
 • erilaiset omistajapoiminnat
  (mm. suoramarkkinointia varten)
 • jakaumat omistajan tai omistuksen mukaan
 • ulkomaalaisomistus
 • omistuksen määrässä tapahtuneet muutokset

 

Omistajainfo - hyödyt lyhyesti

Myös muut kuin liikkeeseenlaskijat voivat tilata Omistajainfon käyttöönsä. Palvelun avulla voi tilata suomalaisesta arvo-osuusjärjestelmässä olevasta osakkeiden liikkeeseenlaskijasta

 • 100 suurimman omistajan luettelon
 • ulkomaalaisomistuksen
 • tiedot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Muut kuin liikkeeseenlaskijat saavat tietoonsa tilausta edeltävän arkipäivän tilanteen – historiatietoja voi tilata ainoastaan liikkeeseenlaskija itse.

 • Myös muiden kuin liikkeeseenlaskijoiden käyttöön
 • Saatavilla historiatietoja vuodesta 2000 lähtien
 • Useita hyödyllisiä omistustietoraportteja
 • Suojattu internetyhteys

Suoramarkkinointikielto ja maistraatin antama turvakielto

Ylläpidämme liikkeeseenlaskijoiden lukuun osakas- ja odotusluetteloita arvo-osuusjärjestelmään siirtyneistä yhtiöistä. Lähetä meille suoramarkkinointikieltoa koskeva pyyntö.

Osakeyhtiölain mukaan osakas- ja odotusluettelot ovat julkista tietoa. Voit tutustua niihin arvopaperikeskuksessa.

Rekisteriimme ei päivity Väestörekisterikeskukseen tai muuhun erilliseen rekisteriin tehdyt suoramarkkinointikiellot eikä turvakiellot. Mikäli et halua, että tietojasi käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin, voit ilmoittaa suoramarkkinointikiellosta meille.

Mitä suoramarkkinointikielto kattaa?

Kaikki arvo-osuusjärjestelmässä olevat yhtiöt. Kiellosta huolimatta yhtiöt voivat postittaa osakkeenomistajilleen tarpeelliseksi katsomaansa materiaalia.

Miten edetä suoramarkkinointikiellon ja maistraatin antaman turvakiellon kanssa?

Lähetä suoramarkkinointikieltoa koskeva pyyntö meille:

 • sähköpostitse tai postitse
 • lisää nimesi, syntymäaikasi ja osoitteesi
 • turvakiellon kirjaamiseksi tarvitsemme aina kopion maistraatin turvakieltopäätöksestä. Myös ote väestötietojärjestelmästä käy, jos maistraatti on erikseen pyydettäessä merkinnyt otteeseen turvakiellon alku- ja mahdollisen loppuajan

Lähetä suoramarkkinointikielto
is.finland@euroclear.eu
Euroclear Finland Oy
Liikkeeseenlaskijapalvelut
PL 1110
00101 Helsinki


Kirjaudu Extranettiin

Sire, Omistajainfo ja Yk-Extranet palvelut Extranetissä.

Etsitkö operatiivista sisältöä?

Kirjaudu MyEurocleariin ja tutustu Overview-sivuun.

Hinnasto

Hinnasto