Tilastot - Omistusrakenne

Alla olevissa tilastoissa esitetään omistuksen jakautuminen ja omistajien lukumääräinen jakautuminen eri sektoriluokkiin.
Käytetty sektoriluokitus perustuu Tilastokeskuksen Sektoriluokitukseen. Tilastot omistusrakenteesta päivitetään neljännesvuosittain.


Sektorijakauma omistuksista

31.3.2024

Tilastossa esitetään omistuksen jakautuminen eri sektoriluokkiin. Ulkomaalaisomistukseen katsotaan kuuluvan sekä ulkomaat että omaisuudenhoitajien hallinnoima hallintarekisteri. Julkisyhteisöihin kuuluvat suuret institutionaaliset sijoittajat kuten työeläkelaitokset. Käytetty sektoriluokitus perustuu Tilastokeskuksen Sektoriluokitukseen.


Sektorijakauma omistajista

31.3.2024

Tilastossa esitetään omistajien lukumääräinen jakautuminen eri sektoriluokkiin. Hallintarekisteröityä omaisuutta hallinnoivat omaisuudenhoitajat kuuluvat tyypillisesti rahoituslaitoksiin. Julkisyhteisöihin kuuluvat suuret institutionaaliset sijoittajat kuten työeläkelaitokset. Käytetty sektoriluokitus perustuu Tilastokeskuksen Sektoriluokitukseen.