Tilastot - Omistusrakenne

Alla olevissa tilastoissa esitetään osakeomistuksen jakautuminen ja osakkeenomistajien lukumääräinen jakautuminen eri sektoriluokkiin.
Käytetty sektoriluokitus perustuu Tilastokeskuksen Sektoriluokitukseen. Tilastot omistusrakenteesta päivitetään neljännesvuosittain.


Sektorijakauma omistuksista

28.2.2023

Tilastossa esitetään osakeomistuksen jakautuminen eri sektoriluokkiin. Ulkomaalaisomistukseen katsotaan kuuluvan sekä ulkomaat että omaisuudenhoitajien hallinnoima hallintarekisteri. Julkisyhteisöihin kuuluvat suuret institutionaaliset sijoittajat kuten työeläkelaitokset. Käytetty sektoriluokitus perustuu Tilastokeskuksen Sektoriluokitukseen.


Sektorijakauma omistajista

28.2.2023

Tilastossa esitetään osakkeenomistajien lukumääräinen jakautuminen eri sektoriluokkiin. Hallintarekisteröityä omaisuutta hallinnoivat omaisuudenhoitajat kuuluvat tyypillisesti rahoituslaitoksiin. Julkisyhteisöihin kuuluvat suuret institutionaaliset sijoittajat kuten työeläkelaitokset. Käytetty sektoriluokitus perustuu Tilastokeskuksen Sektoriluokitukseen.