ISIN-koodit Suomessa

Euroclear Finland on Suomen kansallinen numerointikeskus (National Numbering Agency, NNA)

Euroclear Finland antaa ISIN-, FISN- ja CFI-koodit Suomessa liikkeeseen laskettaville arvopapereille. Kaikki kansalliset numerointikeskukset kuuluvat kansainväliseen kattojärjestöön ANNA:an (Association of National Numbering Agencies). Identifiointikoodit allokoidaan kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla ISO-standardien mukaisesti. 

ISIN-koodi (International Securities Identification Number) on aakkosnumeerinen tunniste, joka yksilöi arvopaperin tai muun rahoitusvälineen. Koodi muodostetaan kansainvälisen ISO 6166 -standardin mukaisesti ja se koostuu maakoodista, sarjanumerosta ja tarkistusnumerosta, esimerkiksi FI0000123456.

ISIN-koodeja annetaan useille erityyppisille rahoitusvälineille. ISIN-koodi on pakollinen kaikille noteeratuille arvopapereille ja muille arvo-osuusjärjestelmässä liikkeeseenlaskettaville instrumenteille. Nykyään sääntely vaatii ISIN-koodin myös OTC-johdannaissopimuksille. ANNA:n alaisuudessa oleva Derivative Service Bureau antaa ISIN-koodit kaikille johdannaisinstrumenteille.  

ISIN-koodien allokointi Suomessa

Arvo-osuusjärjestelmässä liikkeeseenlaskettavat osakkeet 

  • ISIN-koodi annetaan osana liikkeeseenlaskuprosessia ja me hoidamme sen. Lisätietoja: ca.finland(at)euroclear.com

Arvo-osuusjärjestelmässä liikkeeseenlaskettavat joukkovelkakirjalainat

  • ISIN-koodi annetaan alustavien lainaehtojen perusteella. Lisätietoja: debt.finland(at)euroclear.com

Arvo-osuusjärjestelmässä liikkeeseenlaskettavat warrantit

  • ISIN-koodeja voidaan antaa ennakkovarauksena tukuittain  (ISIN-koodien massavaraus). Lisätietoja: debt.finland(at)euroclear.com

Arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolella liikkeeseenlaskettavat arvopaperit

  • Joukkovelkakirjalainat: ISIN-koodi annetaan lainaehtojen perusteella. Lisätietoja: debt.finland(at)euroclear.com
  • Muut arvopaperit (esimerkiksi rahastot): Lisätietoja: efi.thy(at)euroclear.com

OTC-johdannaissopimukset 

  • Derivative Service Bureau allokoi kaikki kansainväliset ISIN-koodit johdannaisinstrumenteille. Ottakaa yhteyttä osoitteeseen https://www.anna-dsb.com/

Yleistä tietoa ISIN-koodeista löytyy ANNAsta: Association of National Numbering Agencies