Julkiset osakasluettelot

Osakasluettelo ja Omistajakysely

Arvopaperikeskus ylläpitää arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden osakeyhtiöiden osakasluetteloita. Omistajaluettelot ovat julkisia ja perustuvat arvo-osuustileille rekisteröityihin omistuksiin.

Osakasluettelot ovat julkisesti nähtävillä toimipisteessämme olevalla omistajakyselypäätteellä. Tietoja voi tarkastella yhtiökohtaisesti maksutta. Toimistomme on auki arkisin klo 9-15.45.

Omistajakyselypäätteen lisäksi osakasluetteloista voi tilata otteita eri käyttötarkoituksiin. Osakeyhtiölaki mahdollistaa osakasluettelon tai sen osan toimittamisen lainmukaisiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi journalistiseen, tutkimus- tai suoramarkkinointikäyttöön. Tilausta varten on täytettävä virallinen käyttötarkoituslomake, jolla tilaaja sitoutuu käyttöehtoihin. Palvelun hinta määräytyy osakkaiden lukumäärän ja tilatun luettelon koon mukaan.

Omistajatietoja voi tiedustella myös puhelimitse.
Puhelinpalvelussa annetaan tietoja yksittäisen osakkeenomistajan omistuksesta. Kysyjä voi tiedustella yksilöimänsä sijoittajan osakeomistusta nimeämässään yhtiössä. Osakkeenomistajan yksilöintitiedoiksi riittävät nimi ja osoite tai paikkakunta tapauksesta riippuen. Palvelu on maksullinen, ja se on avoinna arkisin klo 9-14. Palvelua voivat käyttää kaikki ne, jotka tarvitsevat tietoja tietyn osakkeenomistajan omistuksista arvo-osuusjärjestelmässä olevista yhtiöistä. Yhtiöt löytyvät tästä linkistä

 

Julkiset osakasluettelot

Euroclear Finlandin toimipisteessä arkisin klo 9-15.45

 • Katseltavissa maksutta Euroclear Finland toimipisteessä
 • Osakeyhtiön osakasluettelo edeltävän päivän omistustilanteesta
 • Euroclearin toimipiste sijaitsee osoitteessa Urho Kekkosen katu 5C, Helsinki. Sijainnin voi tarkistaa sivun alaosan kartasta.

Erillisestä tilauksesta

 • Osakasluettelon voi tilata Osakeyhtiölain mukaisiin tarkoituksiin
 • Palvelu on maksullinen 
 • Tilauksen yhteydessä on täytettävä virallinen lomake 'Omistajaluettelotietojen käyttötarkoitusselvitys', jonka pohjalta tiedot luovutetaan
 • Tilaus tehdään sähköpostitse osoitteeseen is.finland(at)euroclear.com tai puhelimitse numerosta 020 770 6539

Omistajakysely

Puhelimitse numerossa 020 770 6539

 • Osakkeenomistajan omistustiedot osakeyhtiökohtaisesti 
 • Soittaessasi kerro:
  1. Yhtiön nimi
  2. Osakkeenomistajan nimi ja osoite tai paikkakunta
 • Palvelu avoinna pankkipäivisin klo 9-14

Suoramarkkinointikielto ja Digi- ja väestötietoviraston (DVV) määräämä turvakielto

Ylläpidämme liikkeeseenlaskijoiden lukuun osakas- ja odotusluetteloita arvo-osuusjärjestelmään siirtyneistä yhtiöistä.

Osakeyhtiölain mukaan osakas- ja odotusluettelot ovat julkista tietoa. Voit tutustua niihin arvopaperikeskuksessa.

Väestörekisterikeskukseen tai muuhun erilliseen rekisteriin tehty suoramarkkinointikielto tai turvakielto ei päivity rekisteriimme. Mikäli et halua, että tietojasi käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin, voit ilmoittaa suoramarkkinointikiellosta meille.

Mitä suoramarkkinointikielto kattaa?

Kaikki arvo-osuusjärjestelmässä olevat yhtiöt. Kiellosta huolimatta yhtiöt voivat postittaa osakkeenomistajilleen tarpeelliseksi katsomaansa materiaalia.

Mitä turvakielto tarkoittaa?

Jos henkilöllä on perusteltu syy epäillä oman tai perheensä turvallisuuden olevan uhattuna, DVV voi hänen pyynnöstään määrätä, ettei hänen kotikunta- tai osoitetietojaan saa antaa väestötietojärjestelmästä muille kuin viranomaisille. Merkintä estää sijoittajan osoitetietojen näkymisen omistajainformaatioaineistoilla. Osoitetietoja ei näytetä myöskään toimipisteessämme olevalla omistajakyselypäätteellä.

Miten edetä suoramarkkinointikiellon ja DVV:n määräämän turvakiellon kanssa?

Lähetä suoramarkkinointikieltoa ja turvakieltoa koskeva pyyntö meille:

 • sähköpostitse tai postitse
 • lisää nimesi, syntymäaikasi ja osoitteesi
 • turvakiellon kirjaamiseksi tarvitsemme aina kopion DVV:n turvakieltopäätöksestä. Myös ote väestötietojärjestelmästä käy, jos viranomainen on erikseen pyydettäessä merkinnyt otteeseen turvakiellon alku- ja mahdollisen loppuajan 

 

Ota meihin yhteyttä:
is.finland(at)euroclear.com
Euroclear Finland Oy
Liikkeeseenlaskijapalvelut
PL 1110
00101 Helsinki

Esitteet ja lomakkeet

kartta

Osoite
Euroclear Finland Oy
PL 1110
00101 Helsinki
Finland

Vierailijat ja asiakaspalvelupiste
Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki

Aukioloajat arkisin:
Yleisöpäätteet ja nähtävilläpito-ohjelmisto ovat auki arkisin klo 9-15.45.


Kirjaudu Extranettiin

Sire, Omistajainfo ja Yk-Extranet palvelut Extranetissä.

Etsitkö operatiivista sisältöä?

Etsitkö operatiivista sisältöä?

Kirjaudu MyEurocleariin, jotta löydät lomakkeet ja käyttöoppaat.

Hinnasto

Hinnasto

Tutustu hinnastoon.