Hinnasto

Hinnastomme päivittyvät kesäkuussa ja syyskuussa

28.6.2019 voimaan astuvat muutokset

Olemme päivittäneet uusien asiakkaiden liittymismaksuja seuraavasti: 

• Tilinhoitajan ja selvitysosapuolen liittymismaksut

• Liikkeeseenlaskijan asiamiehen liittymismaksu

• Liikkeeseenlaskijan liittymismaksut seuraaville arvo-osuuslajeille: 

rahamarkkinavälineet, joukkovelkakirjalainat, warrantit, rahastot 

30.9.2019 voimaan astuvat muutokset

Osaselvitys (Partial Settlement) otetaan käyttöön Infinity-järjestelmässä syyskuussa. Olemme päivittäneet hinnastoamme koskemaan osissa selviäviä selvitystapahtumia. Veloitamme jokaisesta osaselvityksessä toteutuneesta selvitysohjeen osasta hinnaston mukaiset tilikirjaus- ja selvitysmaksut, jotka koskevat:

• Selvitysohjeiden selvitystä

• Osaselvitys- tai prioriteetti-indikaattorien muokkaamista selvitysohjeella 

• Selvityksen selvityssanomia

• Tilikirjauksia 

Lisätietoa osaselvityksestä löytyy MyEuroclear-sivuston päivitetystä Service Description -dokumentista

Olemme myös muuttaneet seuraavia palvelumaksuja:

• Euroclear Finlandin asiantuntijamaksut erityyppisille palveluille

• Veloitukset suunnatulle annille / liikeeseenlaskijan omien osakkeiden mitätöinnille

Kaikki muutokset ja päivitykset ovat nähtävissä hinnaston Document Change Notice -dokumentissa.