Hinnasto

 

Hinnastomme päivittyvät marraskuussa.

1.11.2019 voimaan astuva muutos

Olemme laskeneet velkaliikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskettuun määrään perustuvaa kuukausimaksua ylimmän portaan osalta (liikkeeseen laskettu määrä yli 50m EUR). 

30.9.2019 voimaan astuvat muutokset

Osaselvitys (Partial Settlement) otetaan käyttöön Infinity-järjestelmässä syyskuussa. Olemme päivittäneet hinnastoamme koskemaan osissa selviäviä selvitystapahtumia. Veloitamme jokaisesta osaselvityksessä toteutuneesta selvitysohjeen osasta hinnaston mukaiset tilikirjaus- ja selvitysmaksut, jotka koskevat:

• Selvitysohjeiden selvitystä

• Osaselvitys- tai prioriteetti-indikaattorien muokkaamista selvitysohjeella 

• Selvityksen selvityssanomia

• Tilikirjauksia 

Lisätietoa osaselvityksestä löytyy MyEuroclear-sivuston päivitetystä Service Description -dokumentista

Olemme myös muuttaneet seuraavia palvelumaksuja:

• Euroclear Finlandin asiantuntijamaksut erityyppisille palveluille

• Veloitukset suunnatulle annille / liikeeseenlaskijan omien osakkeiden mitätöinnille

 

Kaikki muutokset ja päivitykset ovat nähtävissä hinnaston Document Change Notice -dokumentissa.