Hinnasto

 

Hinnastomme päivittyvät syyskuussa 2020.

1.9.2020 voimaan astuva muutos

• Kiinteät kuukausimaksut, sanomamaksut ja muut maksut osapuolille

• Listayhtiöiden kuukausimaksut 

1.4.2020 voimaan astuva muutos

Hinnastossa on muutos koskien Omistajainformaatiopalvelun kuukausimaksua liikeeseenlaskijoille.