Krista Willman, Chief Compliance Officer, Euroclear Finland. Kuva: Valtteri Kantanen

Kerroimme aiemmin sisäpiirihallintoon liittyvästä lainsäädännöstä. Siinä missä kotimainen ja EU-tason lainsäädäntö suojaa markkinoiden luotettavuutta, yritysten toiminnan luotettavuutta pyrkii varmistamaan compliance-toiminto. Compliance-toiminnon tehtävänä on varmistaa lainsäädännön, viranomaisten antamien ohjeiden ja määräysten, markkinoiden itsesääntelyn sekä yhtiön kulloinkin voimassa olevien omien sisäisten periaatteiden ja ohjeiden noudattaminen kaikessa yhtiön toiminnassa. 

Complianceen sisältyvät kaikki ne toimet, joiden avulla yritys pyrkii noudattamaan yhteiskunnan luomia pelisääntöjä. Compliance perustuu ennaltaehkäisyyn, ja yrityksissä, joissa on hyvä riski- ja compliance-kulttuuri, se on osa yrityksen johtamis- ja toimintakulttuuria.

Markkinoiden luotettavuuden kannalta on keskeistä, että kaikkia sijoittajia kohdellaan yhdenmukaisesti. Sijoituspäätökset tulee voida tehdä kaikille yhteisen tiedon pohjalta.  Yrityksissä on kuitenkin aina henkilöitä, joilla on hallussaan vielä julkaisematonta tietoa, jolla voisi julkaistaessa olla vaikutusta arvopapereiden tai yrityksen arvoon. Tällainen tieto on sisäpiiritietoa, ja sen haltijat ovat sisäpiiriläisiä.

Sisäpiiritiedon hallinta on yksi keskeinen osa yritysten ja koko arvopaperimarkkinoiden toiminnan luotettavuutta. Sisäpiiritiedon hallinta voi olla haastavaa, sillä sääntely määrittelee tarkasti, kuinka tietoja kuuluu käsitellä. Lisäksi yrityksillä on usein samanaikaisesti käynnissä useita hankkeita, joissa jokaisessa voi olla eri sisäpiiriläiset.

Uusi sisäpiiripalvelu auttaa arjessa

Euroclear on julkaissut uuden sisäpiiripalvelun, joka on suunniteltu helpottamaan sisäpiirihallintoa, automatisoimaan tietojen ylläpitoa ja varmistamaan sisäpiiriasioita koskevan sääntelyn noudattamista. Palvelu varmistaa, että yrityksen sisäpiiritiedot pysyvät ajan tasalla.

“Compliancen näkökulmasta Euroclearin uusi sisäpiiripalvelu poistaa monta sudenkuoppaa, joihin sisäpiirihallinnossa voi kompastua. Olemme kehittäneet palvelua yhteistyössä asiakkaiden kanssa, jotta siinä huomioitaisiin erityyppisten toimijoiden tarpeet ja kotimaisen sekä EU-tasoisen sääntelyn tuomat vaatimukset tiedon päivittämiselle sekä säilyttämiselle”, kertoo Krista Willman, Chief Compliance Officer, Euroclear Finland.

Huolellisesti pohditut toimintatavat helpottavat yrityksen toimintaa.

”Sisäpiirihallintoon kuuluu hankkeesta ja yrityksestä riippuen eri määrä erilaisia listoja ja päivitystarpeita. Mitä enemmän listoja käsitellään manuaalisesti esimerkiksi exceleissä ja lähetetään päivityspyyntöjä ja -tietoja sähköpostitse, sitä enemmän kasvavat virheen mahdollisuudet. Ja juuri nämä joskus pieniltäkin vaikuttavat virheet ovat niitä, jotka vaarantavat oikeaoppisen sisäpiirihallinnon”, Willman kuvailee.

Uudessa palvelussa sekä yrityksen pääkäyttäjä että sisäpiiriläiset itse voivat katsella ja muokata sisäpiiriläisten tietoja.

“Compliancen näkökulmasta Euroclearin uusi sisäpiiripalvelu poistaa monta sudenkuoppaa, joihin sisäpiirihallinnossa voi kompastua." 

”Palvelun avulla sekä yrityksen pääkäyttäjä että sisäpiiriläinen itse pystyvät huolehtimaan tietojen oikeellisuudesta. Palvelu ohjaa palvelun käyttäjiä täyttämään tiedot oikein esimerkiksi muistutuksilla ja pakottavilla kentillä, joihin tiedot täytetään. Lisäksi se antaa tietoja esimerkiksi suljetuista ikkunoista, joten ihmiset tietävät, milloin heidän sisäpiiriläisyytensä lakkaa ja sisäpiiritiedosta tulee julkista. Erilaiset muistutukset tukevat listojen hallintaa. Pahin tilanne olisi, jos joku jäisi puuttumaan listalta. Erilaiset muistutukset tukevat listojen hallintaa,” Willman sanoo.

Euroclearin sisäpiiripalvelu

Euroclearin sisäpiiripalvelu tarjoaa yhtiöille ja heidän ilmoitusvelvollisilleen palvelukokonaisuuden, joka helpottaa sisäpiirihallintoa. Palvelu kattaa sekä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaiset että kotimaisen sääntelyn määrittämät sisäpiirihallinnon tarpeet kokonaisuudessaan.

Pääkäyttäjälle

  • Kattavat luettelot. Hyödynnä lakien vaatimat luettelot ja rekisterit sekä luo tarvittaessa omia listoja.
  • Helppo hallinta. Sisäpiiriluetteloiden ja rekistereiden helppo hallinta – luo, muokkaa ja lopeta luetteloita ketterästi.
  • Aina ajan tasalla. Seuraa omia luetteloita ja aseta hälytyksiä luetteloilla olevien henkilöiden omistusmuutoksista.
  • Automaattiset muistutukset. Pidä luetteloilla olevat henkilöt ajan tasalla ja muistuta tietojen ylläpitämisestä sekä tarkistamisesta.

Sisäpiiriläiselle

  • Helppo ylläpito. Omat ja lähipiirin tiedot sekä omat omistukset myös arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolisissa lajeissa, kaikki samassa palvelussa
  • Ylläpidä tietoja ja vastaa niiden oikeellisuudesta.
  • Aina ajan tasalla. Tiedot suljetun ikkunan alkamisesta ja päättymisestä sekä luetteloista ja rekistereistä, joihin kuulut.
  • Näkymä ja raportointi. Selaile, tulosta ja tallenna tietoja raporttimuotoon helposti palvelussa.

Tutustu tarkemmin

Euroclearin uusi sisäpiiripalvelu helpottaa sisäpiirihallintoa

Lue lisää

Lisätietoja: 

efi.communications(at)euroclear.com