Asiakastilipalvelut lakkautetaan

Tutustu tarkemmin

Asiakastilipalvelut lakkautetaan

Suomen Arvopaperikeskus Euroclear Finland Oy sulkee Asiakastilipalvelut, jossa sijoittajat ovat vuodesta 1992 saakka voineet maksutta säilyttää osakkeita. Laki on aiemmin velvoittanut osakeyhtiöitä maksamaan palvelun kustannukset osakkeenomistajiensa puolesta, ja nyt lainmuutos on poistanut yhtiöiltä tämän velvollisuuden. Asiakastilipalvelujen lakkauttamisen yhteydessä asiakkaiden on siirrettävä arvo-osuustilinsä jonkin toisen tilinhoitajan, esimerkiksi oman pankkinsa, hoidettavaksi.

Arvo-osuustilin siirto suoritetaan asiakkaan valitsemassa pankissa tai suoraan pankkien verkkopalveluissa. Jatkossa tilin hoito helpottuu ja yksinkertaistuu, kun arvo-osuustilien tiedot löytyvät suoraan asiakkaan verkkopankista tai pankin tiliotteilta.

Asiakastilipalvelujen asiakkaat saavat lokakuun aikana kirjeen, jossa kerrotaan mihin toimenpiteisiin asiakkaan on ryhdyttävä. Asiakkaan kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä omaan pankkiinsa, jossa koko arvo-osuustilin siirto voidaan suorittaa arvo-osuustilinumeron perusteella. Euroclear Finland ei voi tehdä siirtoa asiakkaan lukuun.

Toimikaa 28.2.2019 mennessä

Tilinsiirto suoritetaan siinä pankissa, jolle asiakas haluaa siirtää arvo-osuustilinsä hoidon. Irtisanomme arvo-osuustilisopimukset päättymään 28.2.2019.

Lisätietoja Kysymykset ja vastaukset -osiosta. 

Toimi näin

1. Ottakaa Asiakastilipalveluiden arvo-osuustilinumeronne talteen (esim. lähettämästämme kirjeestä tai tiliotteesta)

2. Ottakaa yhteyttä haluamaanne pankkiin

3. Pyytäkää pankkia siirtämään Asiakastilipalvelussa oleva arvo-osuustilinne pankin hoitoon

4. Pyytäkää koko arvo-osuustilin siirtoa. Tilin siirto tulee tehdä viimeistään 28.2.2019.

Yhteystiedot

Asiakastilipalvelut - koko arvo-osuustilinsiirto

9:00 - 16:00
Puh: 020 770 6519
Faxi: +358 (0)20 770 6656
atp@euroclear.eu

Postiosoite
Suomen Arvopaperikeskus
Asiakastilipalvelut
PL 1110
00101 Helsinki

Muun muassa seuraavat pankit tarjoavat säilytyspalveluita: 

Nordea 
Asiakaspalvelu
puh. 0200 3000     
Palvelukuvaus >           

OP Sijoituspalvelut
puh. 0100 0500
Tutustu tarkemmin >

Säästöpankki
Säästöpankin asiakaspalvelu
puh. 010 773 6777         

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi arvo-osuustili täytyy siirtää?

Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta muuttui 21.6.2017. Lainsäädännön muutosten seurauksena Suomen Arvopaperikeskuksen Asiakastilipalvelun toiminta päättyy.

Miten arvo-osuustili siirretään käytännössä?

Toinen tilinhoitaja, esimerkiksi pankki, siirtää arvo-osuustilin pyynnöstänne. Olkaa yhteydessä pankkiin ja pyytäkää pankkia tekemään kokotilinsiirto (eli koko arvo-osuustilin siirto).

Minne arvo-osuustili tulee siirtää?

Teidän tulee siirtää arvo-osuustilinne toisen palveluntarjoajan, esimerkiksi oman pankkinne, hoidettavaksi. Palveluntarjoajan vaihto tapahtuu ottamalla yhteyttä pankkiinne ja pyytämällä pankkia tekemään kokotilinsiirto. Suomen Arvopaperikeskus ei voi tehdä koko arvo-osuustilin siirtoa puolestanne. Siirtoa varten tarvitsette arvo-osuustilinne numeron, jonka löydätte esimerkiksi Arvopaperikeskuksen teille lähettämistä kirjeistä.

Pankkien yhteystietoja

Nordea 
Asiakaspalvelu
puh. 0200 3000     
Palvelukuvaus >                        

OP Sijoituspalvelut
puh. 0100 0500

Säästöpankki
Säästöpankin asiakaspalvelu
puh. 010 773 6777
https://www.saastopankki.fi/fi-fi/yhteystiedot

Mistä löydän muiden palveluntarjoajien yhteystiedot?

Nordea 
Asiakaspalvelu
puh. 0200 3000     
Palvelukuvaus >                        

OP Sijoituspalvelut
puh. 0100 0500
Säästöt ja sijoitukset >

Säästöpankki
Säästöpankin asiakaspalvelu
puh. 010 773 6777

Mihin mennessä arvo-osuustili tulee siirtää?

Suomen Arvopaperikeskus irtisanoo kaikki arvo-osuustilisopimukset päättymään 28.2.2019. Mikäli arvo-osuustiliä ei ole siirretty irtisanomisen tultua voimaan, tilillä olevat arvo-osuudet (esim. osakkeet) myydään myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana. Myynnistä aiheutuvat kulut ja muut mahdollisesti erääntyneet saatavat vähennetään myyntihinnasta ja erotus maksetaan pankkitilillenne, mikäli se on Suomen Arvopaperikeskuksen tiedossa. Mikäli pankkitiliä ei ole tiedossa, varat talletetaan aluehallintovirastoon. Arvo-osuuksien myynnistä ilmoitetaan verottajalle. Mahdollisista veroseuraamuksista vastaa tilinomistaja.

Mitä arvo-osuustilin siirtäminen maksaa?

Tarkistakaa hinta siltä tilinhoitajalta, jonne siirrätte tilinne. [Tilin vastaanottava pankki vastaa oman hinnastonsa mukaisesta veloituksesta tilin siirrosta.] 

Mitä tarvitsen mukaani, kun menen pankin konttoriin siirtämään arvo-osuustilini?

Ottakaa mukaanne henkilötodistus ja arvo-osuustilinumero. Arvo-osuustilinumeronne on muotoa APKE00000000000031xxxxxxxxxxxxxx123.

Olen unohtanut arvo-osuustilinumeroni, mistä saisin sen?

Jos olette unohtanut arvo-osuustilinumeronne, olkaa yhteydessä Suomen Arvopaperikeskuksen Asiakastilipalveluiden palvelunumeroon 020 770 6519 arkisin kello 9-16 (paikallispuhelumaksu).

Voinko käydä kauppaa koko arvo-osuustilin siirron aikana?

Arvo-osuustilin siirtohetkellä ei saa olla avoinna olevia kauppoja. Arvopaperin kauppa tulee olla kirjattuna tilillä ennen siirtohetkeä.

Miten toimin perikunnan nimissä olevan arvo-osuustilin kohdalla?

Kysykää etukäteen valitsemaltanne pankilta, voitteko asioida valtakirjalla ja mitä valtakirjan pitää sisältää sekä mitä muita asiakirjoja pankki kenties edellyttää.

Yleensä asiakirjoina tarvitaan ainakin perukirja, sukuselvitykset, sekä mahdollinen testamentti ja avioehto.

Kuolinpesän asioita hoitavat kuolinpesän osakkaat yhdessä.

Meillä on yhteisomistustili. Miten meidän tulee toimia?

Yhteisomistustilin toimeksiantoihin tarvitaan aina kaikkien tilinomistajien suostumus.

Tilini on pantattu. Miten toimin?

Voitte antaa pankille toimeksiannon koko arvo-osuustilin siirrosta (kokotilinsiirto). Panttaus siirtyy koko arvo-osuustilin siirrossa mukana uudelle tilinhoitajalle. Ilmoittakaa kuitenkin vastaanottavalle pankille panttauksesta ennen siirtoa.

Voinko myydä arvo-osuudet pois?

Kyllä voitte. Jos haluatte myydä pörssiosakkeitanne, ottakaa yhteyttä omaan pankkiinne/pankkiiriliikkeeseenne. Myydessänne listaamattomia osakkeita toimittakaa alkuperäinen kauppakirja Suomen Arvopaperikeskuksen

Asiakastilipalveluihin kirjausta varten. Siirtomaksun 15,25 euroa/tapahtuma tulee olla maksettuna Asiakastilipalvelun pankkitilille ennen siirtoa. Teille voi kuitenkin tulla edullisemmaksi ensin siirtää koko arvo-osuustili pankkiinne ja vasta sen jälkeen myydä osakkeet pankin palvelun kautta.

Voinko lahjoittaa arvo-osuudet pois?

Kyllä voitte. Lahjoittaessanne osakkeita toimittakaa alkuperäinen lahjakirja Suomen Arvopaperikeskuksen Asiakastilipalveluihin kirjausta varten.

Siirtomaksun 15,25 euroa/tapahtuma tulee olla maksettuna Asiakastilipalvelun pankkitilille ennen siirtoa. Teille voi kuitenkin tulla edullisemmaksi ensin siirtää koko arvo-osuustili pankkiinne ja vasta sen jälkeen lahjoittaa osakkeet pankin palvelun kautta.

Haluaisin osakkeideni hankintahinnat?

Arvopaperikeskuksessa ei ole osakkeiden hankintahintoja.
Hankintahinta löytyy pankin sinulle antamasta ostolaskelmasta tai mahdollisesti se voi löytyä pankista, jonka kautta osakkeet on ostettu.

Kuinka voin lopettaa tyhjän arvo-osuustilin?

Lähettäkää allekirjoitettu tilinlopetusilmoitus Suomen Arvopaperikeskuksen Asiakastilipalveluihin joko sähköpostilla (atp@euroclear.eu) tai postitse:

Suomen Arvopaperikeskus Asiakastilipalvelut PL 1110 00101 Helsinki

Mitä tapahtuu, jos en siirrä arvo-osuustiliäni?

Suomen Arvopaperikeskus irtisanoo kaikki arvo-osuustilisopimukset päättymään 28.2.2019. Mikäli arvo-osuustiliä ei ole siirretty irtisanomisen tultua voimaan, tilillä olevat arvo-osuudet (esim. osakkeet) myydään myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana. Myynnistä aiheutuvat kulut ja muut mahdollisesti erääntyneet saatavat vähennetään myyntihinnasta ja erotus maksetaan pankkitilillenne, mikäli se Suomen Arvopaperikeskuksen tiedossa. Mikäli pankkitiliä ei ole tiedossa, varat talletetaan aluehallintovirastoon. Arvo-osuuksien myynnistä ilmoitetaan verottajalle. Mahdollisista veroseuraamuksista vastaa tilinomistaja.

Keneltä voin kysyä lisätietoja koko arvo-osuustilin siirrosta?

Suosittelemme, että ensisijaisesti otatte yhteyttä siihen pankkiin, johon aiotte tilinne siirtää. Voitte tarvittaessa myös soittaa koko arvo-osuustilin siirtoon liittyen Suomen Arvopaperikeskuksen Asiakastilipalveluiden palvelunumeroon 020 770 6519 arkisin kello 9-16 (paikallispuhelumaksu).