Arvopaperikeskus Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä saavutettiin miljoonan osakkeenomistajan raja.

Arvopaperikeskus Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä saavutettiin miljoonan osakkeenomistajan raja tänään 31.3.2022. Arvo-osuustileillä oleviin suomalaisiin pörssiosakkeisiin kohdistuvien sijoitusten markkina-arvo oli samaan aikaan 297 miljardia euroa ja arvo-osuustilien lukumäärä 2,1 miljoonaa.

”Miljoonan osakkeenomistajan määrä kertoo meille sijoittamisen ja säästämisen olevan tärkeää yksityishenkilöille sekä toisaalta siitä, että arvo-osuustilin ja osakesäästötilin avaaminen ja sijoittamisen aloitus on helppoa. Osakkeenomistajien määrän taustalla on myös ajatus siitä, että he ovat kiinnostuneita pörssissä olevista yhtiöistä ja haluavat olla mukana niiden kasvutarinoissa. Me arvopaperikeskuksena olemme tukemassa niin yrityksiä kuin sijoittajia heidän omilla kasvupoluillaan ja haluamme tuoda järjestelmäämme myös uusia tuotteita ja palveluita tukemaan tätä kasvua”, kertoo Hanna Vainio, Euroclear Finlandin toimitusjohtaja.

Miljoonan osakkeenomistajan lukumäärästä noin 379 000 on naisia ja noin 531 000 on miehiä. Miljoona sisältää myös yritykset, rahoitus- ja vakuutuslaitokset, julkisyhteisöt, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja ulkomaat.

Euroclear Finland
Euroclear Finland Oy on Suomen kansallinen arvopaperikeskus, joka vuodesta 1992 alkaen on vastannut digitaalisessa muodossa olevien arvopaperien selvityksestä ja säilytyksestä Suomessa. Euroclear Finlandin säilytyksessä on yli 2,1 miljoonalla arvo-osuustilillä 468 miljardin euron arvoinen osake- ja velkakirjaomaisuus. Arvopaperikeskuksen asiakkaita ovat arvopapereiden liikkeeseenlaskijat, arvopaperimarkkinoilla toimivat pankit ja sijoituspalveluyritykset. Euroclear Finland ylläpitää arvo-osuusjärjestelmässä olevien yhtiöiden osakasluetteloita, joihin voi tutustua yhtiön toimipisteessä. Osakasluetteloista annetaan tietoja myös puhelinpalvelun kautta. 

Osakesäästötili on tili, jonka kautta voi sijoittaa suomalaisyhtiöiden pörssiosakkeisiin verovapaasti. Myynneistä ja mahdollisista osingoista ei peritä veroa. Osakesäästötilit otettiin käyttöön vuonna 2020.

Tutustu omistukseen liittyviin tilastoihin: https://www.euroclear.com/finland/fi/statistics.htmlLisätietoja

Elina Lähteenmäki-Ikonen
Viestintäpäällikkö
elina.lahteenmaki-ikonen(at)euroclear.eu