Suomen arvopaperikeskus, Euroclear Finland, ulkoisti viikonloppuna kaupanselvitystoimintansa Euroopan keskuspankin (EKP) ylläpitämälle TARGET2-Securites -selvitysalustalle (T2S). Eilisestä 11.9.2023 lähtien suomalaisten pörssikaupat on selvitetty yhteiseurooppalaisella kaupanselvitysalustalla.

TARGET2-Securities on EKP:n hallinnoima ja eurojärjestelmän ylläpitämä selvitysalusta, joka tarjoaa eurooppalaisille markkinoille keskitettyä arvopaperikauppojen toteuttamista keskuspankkirahassa. Suurin osa euromaista on jo mukana T2S-järjestelmässä. Euroclear Finlandin kanssa samaan aikaan selvitysalustalle siirtyivät myös samaan konserniin kuuluva Euroclear Bank sekä Kroatian ja kaksi bulgarialaista arvopaperikeskusta. 

 Vaikka pörssikaupat ja muut siirrot selvitetään jatkossa EKP:n T2S-järjestelmässä, arvopaperit säilytetään ja omistusoikeudet kirjataan edelleen paikallisesti Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmässä. Myös arvo-osuustilit ovat edelleen Suomessa, arvopaperikeskuksen ylläpitämiä. 

Yhteiseurooppalaisen T2S-järjestelmän tavoitteena on harmonisoida eurooppalaisia arvopaperimarkkinoita ja parantaa niiden houkuttelevuutta sijoittajien silmissä. Uusi selvitysalusta tehostaa kaupankäyntiä vähentämällä markkinoiden pirstaleisuutta ja yhtenäistämällä kaupankäynnin prosesseja koko Euroopan alueella. 

Yhteiseurooppalaisen selvitysalustan ansiosta kauppojen toteuttaminen on jatkossa nopeampaa Euroclear Finlandin asiakkaille eli pankeille, sillä jatkossa kauppojen selvitystä toteutetaan myös yöaikaan. Lisäksi kaupan osapuolten riskit ja maksuvalmius paranevat, ja pankit voivat operoida yhdellä rahatilillä kaikissa T2S-alustalla olevissa maissa. Arvopapereiden siirto yli rajojen helpottuu entisestään.  Yhtenäisten toimintatapojen ansiosta kansainvälisten toimijoiden on jatkossa helpompi toimia Suomen markkinoilla, mikä lisää tarjontaa ja kilpailua Suomessa. 

Yhteiseurooppalaiselle alustalle siirtymistä on edeltänyt melkein kymmenen vuoden mittainen järjestelmähanke, jonka aikana Euroclear Finland on uudistanut Suomen arvo-osuusjärjestelmän vastaamaan yhteiseurooppalaisia standardeja. 

”Olemme uudistaneet ydinjärjestelmiämme, toimintamallejamme ja prosessejamme voidaksemme vastata kehittyvän eurooppalaisen selvitysmarkkinan vaatimuksiin. Voimme ylpeästi sanoa, että Euroclear Finlandin ylläpitämä arvo-osuusjärjestelmä on nyt yksi Euroopan kehittyneimmistä järjestelmistä. Henkilöstömme on tehnyt pitkäjänteisesti ja hartiavoimin töitä yhdessä asiakkaidemme, EKP:n ja muiden sidosryhmiemme kanssa voidaksemme kasvattaa suomalaisia markkinoita ja parantaa niiden tehokkuutta. Siirtyminen T2S-alustalle on historiallinen päivä ja haluan välittää kiitoksen siitä työstä, jota on tehty hankkeen onnistumiseen eteen”, Euroclear Finlandin toimitusjohtaja Hanna Vainio kertoo.


Lisätietoja

Euroclear viestintä
efi.communications(at)euroclear.com