Suomalainen arvo-osuusjärjestelmä on kulkenut pitkän matkan niistä ajoista, jolloin arvopapereita kuljetettiin yhden pankin holvista toiseen. Suomalaiset sijoittajat ovat nauttineet digitaalisesta arvo-osuusjärjestelmästä jo 30 vuotta, ja arvo-osuusjärjestelmäämme voidaan edelleen pitää edistyksellisenä ja ainutlaatuisena. 

Suomessa arvopapereiden liikkeellelaskijoilla, välittäjillä ja omistajilla on pääsy samaan reaaliaikaiseen digitaaliseen tietoon, ja se on poikkeuksellista jopa kansainvälisessä mittakaavassa. 

Nykymuotoisessa digitaalisessa järjestelmässä on mukana 395 arvopapereiden liikkeellelaskijaa, joista valtaosa on pörssiyrityksiä. Arvo-osuustilejä on 2,1 miljoonaa ja järjestelmässä on arvo-osuuksia 504 miljardin euron edestä. 

”Arvopaperikeskus on rahoitusmarkkinoiden perusinfrastruktuuri ja myös osa Suomen huoltovarmuusjärjestelmää, ja tästä syystä jokainen yksityiskohta on tärkeä. Olemme investoineet viimeisen 30 vuoden aikana arvo-osuusjärjestelmän kehittämiseen valtavasti kohti yhteiseurooppalaisia toimintamalleja. Meidän keskeisimmät selvitys- ja säilytysjärjestelmät olivat aikaisemmin osittain vuosikymmeniä vanhoja ja rakennettu erilaiseen toimintaympäristöön. Kun arvopaperikeskustoiminta Euroopan Unionin alueella avautui kilpailulle, päätimme yhdessä asiakkaidemme kanssa uudistaa koko järjestelmämme ja tuoda kaikki säilytyksessä ja selvityksessä olevat instrumentit yhdelle modernille alustalle. Uusi järjestelmä mahdollistaa eurooppalaisten standardien käytön myös Suomessa”, kertoo Hanna Vainio, Euroclear Finlandin toimitusjohtaja. 

Pääomamarkkinoiden yhdentyminen

Arvo-osuusjärjestelmän kehittämisessä on kyse paitsi pääomamarkkinoiden integroitumisesta, myös valtavista tietojärjestelmähankkeista, jotka mahdollistavat yhteiseurooppalaisen arvopaperikaupan selvityksen. Esimerkiksi TARGET2-Securities-hankkeen (T2S) tavoitteena on luoda entistä kustannustehokkaammat ja riskittömämmät eurooppalaiset pääomamarkkinat. 

Vainio jatkaa:

”Suomen arvopaperikaupan selvitys liitetään yhteiseurooppalaiseen arvopaperikaupanselvitysalustaan, T2S-järjestelmään, syksyllä 2023. Uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia suomalaisen sijoittajan elämään. Kun entistä useampi eurooppalainen arvopaperikeskus on liittynyt samaan järjestelmään ja ne ovat keskenään sopineet toimintatavoista, sijoittajille tarjoutuu arvopaperikeskusten kautta pääsy muilla markkinoilla liikkeelle laskettuihin arvopapereihin. Suomalainen piensijoittaja voi silloin omalla kotimaisella arvo-osuustilillään säilyttää vaikkapa saksalaisia osakkeita.”

T2S:lle liittämiseen valittu ajankohta ennakoi eurojärjestelmän yhteisen vakuudenhallintajärjestelmän, Eurosystem Collateral Management System (ECMS), käynnistymisen aikataulua. Näin varmistetaan, että Euroclear Finlandin säilytyksessä olevien keskuspankkivakuuskelpoisten instrumenttien vakuuskelpoisuus jatkuu katkotta ensimmäisestä ECMS-päivästä alkaen. 

”Kiitos kaikille asiakkaille, viranomaisille ja valvojille, jotka ovat olleet mukanamme kehittämässä arvo-osuusjärjestelmää ja suomalaisia pääomamarkkinoita. 30 vuotta on takana ja toivomme hyvän yhteistyön ja kehittämisen jatkuvan myös tulevaisuudessa. Olisimme mielellämme tavanneet asiakkaitamme 30-juhlien merkeissä, mutta vallitsevasta tilanteesta johtuen päätimme lahjoittaa juhlallisuuksiin varatut varat hyväntekeväisyyteen auttamaan Ukrainan humanitaarisen kriisin uhreja”, päättää Vainio.


Euroclear Finland  

Arvo-osuusjärjestelmän historia >.

Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) toiminnan ytimessä on arvo-osuusjärjestelmä. Se on kansallisten rahoitusmarkkinoiden perusrakenne, joka yhdistää arvopaperien liikkeeseenlaskijat ja omistajat. Järjestelmän julkista luotettavuutta nauttivassa säilytyksessä on jo yli 10 000 arvopaperilajia, ja säilytysten arvo on yli 504 miljardia euroa. Omistajien arvopaperiomistukset puolestaan ovat järjestelmään kuuluvilla arvo-osuustileillä, joita on yli 2,1 miljoonaa.

Tarjoamme ajantasaiset digitaaliset osakerekisterit ja muut palvelut asiakkaillemme ajasta ja paikasta riippumatta. Arvo-osuusjärjestelmässämme yhtiöiden omistustiedot ovat aina ajan tasalla. Haluamme markkinainfrastruktuurina olla mukana aktiivisesti kehittämässä Suomen rahoitusmarkkinaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Palveluksessamme on reilu 100 osaavaa asiantuntijaa ja olemme osa kansainvälistä Euroclear-konsernia. 


Lisätietoja
Elina Lähteenmäki-Ikonen
Communications Manager
elina.lahteenmaki-ikonen(at)euroclear.eu