Arvopaperikeskus Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä oli toukokuun lopussa 365 597 aktiivista osakesäästötiliä. Tileillä oleviin suomalaisiin pörssiosakkeisiin kohdistuvien sijoitusten markkina-arvo oli 2 150 179 559 euroa.

Naisten omistamien tilien määrä nousi edelliskuukaudesta noin tuhannella ja oli toukokuun lopussa 114 802 kappaletta. Naisten arvo-osuustileillä olevien sijoitusten markkina-arvo oli 474 439 840 euroa.

Miesten tileillä oli 1 656 514 946 euron arvosta osakkeita. Tilejä miehillä oli yhteensä 242 264. Osakesäästötilien tarkempi jakauma ikäryhmien ja sukupuolen mukaan löytyy alta.

Euroclear Finland Oy on Suomen kansallinen arvopaperikeskus, joka vuodesta 1992 alkaen on vastannut digitaalisessa muodossa olevien arvopaperien selvityksestä ja säilytyksestä Suomessa. Euroclear Finlandin säilytyksessä on yli 2,3 miljoonalla arvo-osuustilillä lähes 460 miljardin euron arvoinen osake- ja velkakirjaomaisuus.

Arvopaperikeskuksen asiakkaita ovat arvopapereiden liikkeeseenlaskijat, arvopaperimarkkinoilla toimivat pankit ja sijoituspalveluyritykset. Euroclear Finland ylläpitää arvo-osuusjärjestelmässä olevien yhtiöiden osakasluetteloita, joihin voi tutustua yhtiön toimipisteessä.  Osakasluetteloista annetaan tietoja myös puhelinpalvelun kautta. 


Tutustu muihin tilastoihimme >


Osakesäästötilien ikäjakauma toukokuun 2024 lopussa.


Lisätietoja

Euroclear viestintä
efi.communications(at)euroclear.com