Tammikuun 2024 lopussa arvopaperikeskus Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä oli 350 993 aktiivista osakesäästötiliä. Tileillä oleviin suomalaisiin pörssiosakkeisiin kohdistuvien sijoitusten markkina-arvo oli 1 934 477 626 euroa.

Naiset omistivat 109 993 arvo-osakesäästötiliä tammikuun lopussa, joilla olevien sijoitusten markkina-arvo oli 430 498 347 euroa. Miesten omistamia tilejä oli 232 939 ja niiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 1 486 658 281 euroa.

Osakesäästötilien tarkempi jakauma ikäryhmien ja sukupuolen mukaan löytyy alta.

Euroclear Finland Oy on Suomen kansallinen arvopaperikeskus, joka vuodesta 1992 alkaen on vastannut digitaalisessa muodossa olevien arvopaperien selvityksestä ja säilytyksestä Suomessa. Euroclear Finlandin säilytyksessä on yli 2,3 miljoonalla arvo-osuustilillä lähes 460 miljardin euron arvoinen osake- ja velkakirjaomaisuus.

Arvopaperikeskuksen asiakkaita ovat arvopapereiden liikkeeseenlaskijat, arvopaperimarkkinoilla toimivat pankit ja sijoituspalveluyritykset. Euroclear Finland ylläpitää arvo-osuusjärjestelmässä olevien yhtiöiden osakasluetteloita, joihin voi tutustua yhtiön toimipisteessä.  Osakasluetteloista annetaan tietoja myös puhelinpalvelun kautta. 


Tutustu muihin tilastoihimme >


Osakesäästötilien ikäjakauma tammikuun 2024 lopussa.


Lisätietoja

Euroclear viestintä
efi.communications(at)euroclear.com