Arvopaperikeskus Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä oli maaliskuun lopussa 315 129 aktiivista osakesäästötiliä. Tileillä oleviin suomalaisiin pörssiosakkeisiin kohdistuvien sijoitusten markkina-arvo oli 1 628 606 130 euroa.

Maaliskuun lopussa naisten omistuksessa oli tilejä yhteensä 97 676 ja sijoitusten markkina-arvo oli 358 756 483 euroa. Miesten omistuksessa tilejä oli 210 205 ja sijoitusten markkina-arvo oli 1 254 757 859 euroa.

Nuorten omistamien tilien määrä kasvussa

Arvo-osuustilejä on eniten 18-29-vuotiailla. Verrattuna vuoden 2022 loppuun 0-39-vuotiaiden omistamien arvo-osuustilien määrä on noussut, kun taas yli 40-vuotiaiden omistamien tilien määrä on laskenut. 

Katso alta osakesäästötilien tarkempi jakauma ikäryhmien ja sukupuolen mukaan.

Euroclear Finland Oy on Suomen kansallinen arvopaperikeskus, joka vuodesta 1992 alkaen on vastannut digitaalisessa muodossa olevien arvopaperien selvityksestä ja säilytyksestä Suomessa. Euroclear Finlandin säilytyksessä on yli 2,26 miljoonalla arvo-osuustilillä lähes 470 miljardin euron arvoinen osake- ja velkakirjaomaisuus. 

Arvopaperikeskuksen asiakkaita ovat arvopapereiden liikkeeseenlaskijat, arvopaperimarkkinoilla toimivat pankit ja sijoituspalveluyritykset. Euroclear Finland ylläpitää arvo-osuusjärjestelmässä olevien yhtiöiden osakasluetteloita, joihin voi tutustua yhtiön toimipisteessä.  Osakasluetteloista annetaan tietoja myös puhelinpalvelun kautta. 


Tutustu muihin tilastoihimme >


Osakesäästötilien ikäjakauma maaliskuussa 2023.


Lisätietoja

Euroclear viestintä
efi.communications(at)euroclear.com