Arvopaperikeskus Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä oli kesäkuun lopussa 286 929 aktiivista osakesäästötiliä. Tileillä oleviin suomalaisiin pörssiosakkeisiin kohdistuvien sijoitusten markkina-arvo oli 1 329 806 698 euroa.

Naisten omistuksessa on tilejä yhteensä 88 184 ja sijoitusten markkina-arvo on 288 938 809 euroa. Miesten omistuksessa tilejä on 192 300 ja sijoitusten markkina-arvo 1 028 404 566 euroa.

Osakesäästötilien tarkempi jakauma ikäryhmien ja sukupuolen mukaan löytyy alta.

Euroclear Finland Oy on Suomen kansallinen arvopaperikeskus, joka vuodesta 1992 alkaen on vastannut digitaalisessa muodossa olevien arvopaperien selvityksestä ja säilytyksestä Suomessa. Euroclear Finlandin säilytyksessä on reilulla kahdella miljoonalla arvo-osuustilillä yli 503 miljardin euron arvoinen osake- ja velkakirjaomaisuus. Arvopaperikeskuksen asiakkaita ovat arvopapereiden liikkeeseenlaskijat, arvopaperimarkkinoilla toimivat pankit ja sijoituspalveluyritykset. Euroclear Finland ylläpitää arvo-osuusjärjestelmässä olevien yhtiöiden osakasluetteloita, joihin voi tutustua yhtiön toimipisteessä. Osakasluetteloista annetaan tietoja myös puhelinpalvelun kautta. 


Tutustu muihin tilastoihimme >


Osakesäästötilien ikäjakauma kesäkuulta 2022.


Lisätietoja

Elina Lähteenmäki-Ikonen
Viestintäpäällikkö
elina.lahteenmaki-ikonen(at)euroclear.eu