Arvopaperikeskus Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä oli maaliskuun 2021 lopussa 190 772 aktiivista osakesäästötiliä. Tileillä oleviin suomalaisiin pörssiosakkeisiin kohdistuvien sijoitusten markkina-arvo oli 966 416 753 euroa. Naisten osuus osakesäästötilien kautta sijoittavista on 29 prosenttia (54 665).

Osakesäästötilien tarkempi jakauma ikäryhmien ja sukupuolen mukaan löytyy alta.

Maaliskuun lopussa 906 499* suomalaista yksityishenkilöä omisti arvo-osuusjärjestelmässä olevien yhtiöiden osakkeita.

Euroclear Finland Oy on Suomen kansallinen arvopaperikeskus, joka vuodesta 1992 alkaen on vastannut digitaalisessa muodossa olevien arvopaperien selvityksestä ja säilytyksestä Suomessa. Euroclear Finlandin säilytyksessä on 1,9 miljoonalla arvo-osuustilillä lähes 470 miljardin euron arvoinen osake- ja velkakirjaomaisuus. Arvopaperikeskuksen asiakkaita ovat arvopapereiden liikkeeseenlaskijat, arvopaperimarkkinoilla toimivat pankit ja sijoituspalveluyritykset. Euroclear Finland ylläpitää arvo-osuusjärjestelmässä olevien yhtiöiden osakasluetteloita, joihin voi tutustua yhtiön toimipisteessä. Osakasluetteloista annetaan tietoja myös puhelinpalvelun kautta. 

*Olemme täsmentäneet omistajatilastomme laskentamallia.
Tutustu tilastoihimme >


Osakesäästötilien ikäjakauma maaliskuulta 2021.


Lisätietoja

Pekka Isosomppi
Viestintäjohtaja
040-516 2399
pekka.isosomppi(at)euroclear.eu