Netum Group Oyj:n ensimmäinen listayhtiönä 29.3.2022 pidetty yhtiökokous sujui joustavasti ja nopeasti. Osakkeenomistajat olivat voineet äänestää ennakkoon, ja kokouksessa olisi voitu toteuttaa lisäksi online-äänestys. Yhtiökokouksen asiakohdista oli mahdollisuus keskustella chat-viestipalvelun kautta.

”Kaltaisellemme ketterälle IT-palvelutalolle oli luontevaa päätyä online-kokoukseen. Euroclearin ja Lumin palvelukokonaisuus sopi profiiliimme hyödyntää digitaalisia mahdollisuuksia ja on tärkeää, että yhtiökokoukseen osallistuminen tehdään turvallisesti ja tehokkaasti uusimmilla teknologisilla ratkaisuilla. Pidämme online- tai hybridi-yhtiökokousta erittäin varteenotettavana vaihtoehtona myös tulevaisuudessa,” sanoo Netumin toimitusjohtaja Matti Mujunen. 

Osakkeenomistajan näkökulmasta online-yhtiökokous on tehokas tapa osallistua yhtiön päätöksentekoon.

”Etuna on paikasta riippumaton osallistuminen ja se, että kaikille tarjotaan yhtenäiset oikeudet osallistua. Meidän kokouksessamme esimerkiksi hallitukseen ehdolla ollut ja valituksi tullut uusi jäsen esittäytyi kokouksessa etänä ja näytti tällä tavoin esimerkkiä etäosallistumisen mahdollisuuksista,” jatkaa toimitusjohtaja Mujunen.

Ennakkoäänestys ja kokouksen aikana äänestäminen mahdollista

Online-yhtiökokous on yrityksen kannalta tehokas ja selkeä tapa viedä kokous läpi. Vaikka osakkeenomistaja joutuisikin esimerkiksi poistumaan kesken kokouksen, on kaikki tieto osakkeenomistajan antamista äänistä edelleen kokouksessa, mikäli hän on ennakkoäänestänyt. Kokouksen aikana äänestäminen on myös mahdollista, ja se on nopeaa sekä turvallista.

Kokouksen puheenjohtajana toiminut asianajaja Janne Haapakari asianajotoimisto Applexista sanoo: ”Odotamme mielenkiinnolla osakeyhtiölain uusia pykäliä, jotta voimme valmistautua seuraaviin kokouksiin. Odotettavissa on, että yhtiökokoukset pidetään jatkossa enemmän hybridi- tai online-kokouksina.”


Euroclear Finland  

Euroclear Finland tarjoaa täyden valikoiman yhtiökokouspalveluja, jotka soveltuvat suurille pörssiyhtiöille, listaamattomille yhtiöille, yhdistyksille ja muille pienemmillekin organisaatioille. Mikäli yhtiö on arvo-osuusjärjestelmässä, tarjoamme lisäksi osakasluettelon nähtävillä pidon ja ennakkoäänestyspalvelun, joka säilytysketjussa oleville osakkeenomistajille tapahtuu SRDII-direktiivin mukaisesti ja suorarekisteröidyille omistajille vahvan tunnistautumisen kautta. Yhtiöt voivat valita joko täysin online-kokouksen, hybridikokouksen tai perinteisen fyysisen kokouksen. Euroclear Finlandin yhtiökokouspalvelun käyttö takaa juridisesti pätevän ja kaikkien osakkeenomistajien oikeuksia tasapuolisesti tukevan kokouksen. 

Netum Oy 

Netum Group Oyj on kannattavasti kasvava IT-palvelutalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Yhtiö palvelee julkishallintoa ja yritysasiakkaita Legacy to Digi® -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin – vastuullisesti ja turvallisesti. Netumin tavoitteena on olla alansa luotetuin kumppani ja halutuin työnantaja. Netumin palveluihin kuuluvat digipalveluiden kehitys, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut. Lisäksi yhtiöllä on kaksi omaa SaaS-palveluna tarjottavaa ohjelmistoa, määrämuotoisten aineistojen testausalusta Truugo ja IT-omaisuudenhallintajärjestelmä Netum DUX. Netum-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 22,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 230 henkilöä Suomessa


Lisätietoja

Esa Kankkunen
Sales & Relationship Manager
esa.kankkunen(at)euroclear.eu

Elina Lähteenmäki-Ikonen
Communications Manager
elina.lahteenmaki-ikonen(at)euroclear.eu