Euroclear Finland voi jatkaa puhelinpalveluansa edistääkseen Suomen rahoitusmarkkinoiden toimivuutta avoimen tiedonkulun avulla.

Vuonna 2018 Euroclear päätti, konsultoituaan tietosuojavaltuutettua, avata puhelinpalvelun varmistaakseen sen, että jokaisella on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus tutustua osakasluettelon julkisiin tietoihin ja saada niistä jäljennös.
Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi 10.7.2020 antamassaan päätöksessä Euroclear Finlandia muuttamaan osakasluettelon tietojen luovuttamista koskevan toimintansa tietosuojasääntelyä vastaavaksi. Se katsoi, että muun muassa osakasluettelon tietojen luovuttaminen puhelinpalvelun kautta ei ole lainmukaista. Euroclear Finlandilla oli eriävä näkemys apulaistietosuojavaltuutetun ratkaisusta, ja se valitti asiasta hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus hyväksyi Euroclear Finlandin valituksen ja kumosi apulaistietosuojavaltuutetun päätöksen hallintolain vastaisena.

”Olemme tyytyväisiä hallinto-oikeuden päätökseen. Olimme tutkineet ja valmistelleet palvelumme käyttöönoton huolellisesti ja olimme luottavaisia positiivisesta päätöksestä, josta kiitämme hallinto-oikeutta. Jatkamme toimintojamme normaalisti palvellaksemme Suomen rahoitusmarkkinoiden toimivuutta avoimen tiedonkulun avulla,” sanoo Euroclear Finlandin lakiasiainjohtaja Kati Honkajuuri-Kokkonen.

Euroclearin mukaan erityisesti puhelinpalvelu on osoittautunut korona-aikana välttämättömäksi väyläksi toimittaa osakasluetteloita etäällä asuville henkilöille, kun toimiston aukioloaikaa on rajoitettu. Rinnastamme puhelinpalvelumme osakasluetteloiden julkiseen nähtävillä pitoon toimipisteissä, mutta luovutettavien tietojen sisältö on puhelimitse rajoitetumpaa kuin toimistotiloissa.

”Tietosuoja-asiat ovat Euroclear Finlandille hyvin tärkeitä ja suhtaudumme niihin vakavasti,” sanoo Honkajuuri-Kokkonen.

Hallinto-oikeuden päätös>>

 


Lisätietoja

Kati Honkajuuri-Kokkonen
Lakiasiainjohtaja
050 5646 879
kati.honkajuuri-kokkonen(at)euroclear.eu