12.4.2018 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) tulee sovellettavaksi 25.5.2018 alkaen. Voimaantuleva asetus laajentaa yksilön oikeuksia ja asettaa erityisiä vaatimuksia henkilötietoja käsitteleville organisaatioille.

Euroclear Finland on kartoittanut järjestelmissään käsiteltävät henkilötiedot ja selvittänyt henkilötietojen lailliset käsittelyperusteet sekä henkilötietojen käyttötarkoituksen. Euroclear Finland käsittelee henkilötietoja osana arvo-osuusjärjestelmän ylläpitotoimintaa.

Olemme koonneet erilliseen tiedotteeseen liikkeeseenlaskijan, palveluitamme käyttävän asiakkaan, omistajan ja arvopaperikeskuksen välisiin tietosuojakysymyksiin vaikuttavat keskeisimmät seikat. Tiedote on lähetetty asiakkaillemme sähköpostitse maaliskuun 2018 lopussa. Toivomme tiedotteen olevan hyödyksi, kun kohtaatte asetuksen sääntelemiä tilanteita. Mikäli yhtiönne ei ole vielä asiakirjaa saanut sähköpostitse, olkaa yhteydessä yhteyshenkilöönne.

GDPR-asetus selkeyttää ja vahvistaa samoja hyvän tietosuojan periaatteita, joita Euroclear Finland on tähänkin saakka noudattanut liiketoiminnassaan.

 


Tutustu tarkemmin

Ota yhteyttä – autamme mielellämme
Data Protection Office
DPO.Finland@euroclear.eu
puh.+358 20 770 6000 (vaihde)