Tukitoiminnot

Meillä työskentelee myös myynnin, tuotekehityksen, compliance & ethics-, lakiasioiden, riskienhallinnan, talouden, viestinnän ja henkilöstöhallinnon osaavia asiantuntijoita.

Lue tästä lisää eri osastoistamme, joissa tehdään tärkeää työtä liittyen toimintamme kehittämiseen, sääntelyn seuraamiseen ja tehokkaiden hallinnollisten prosessien varmistamiseen.


Compliance & Ethics

Compliance & Ethics -osasto tukee organisaatiota toisessa puolustuslinjassa ohjaten ja kouluttaen henkilöstöä sekä tutkien asianmukaisesti mahdollisia epäkohtia.


Risk Management

Risk Management neuvoo organisaatiota riskeihin liittyvissä asioissa ja varmistaa laadukkaan riskikehyksen ylläpidon sekä harkitun riskikulttuurin rakentamisen.


Legal and Regulatory Affairs

Lakiosastomme tukee organisaatiotamme monipuolisesti lakeihin ja sääntelyyn liittyvissä asioissa, huolehtii viranomaisyhteistyöstä ja varmistaa, että toimintamme on niin EU:n kuin kansallisten lakien ja markkinasääntelyn mukaista.

Osasto vastaa myös yhtiömme Corporate Secretariat -toiminnosta, eli tukee hallituksen ja sen komiteoiden työskentelyä. 


Commercial & Communications

Tiimimme tärkein tehtävä on kertoa Euroclear Finlandin tuotteista ja palveluista uusille ja vanhoille asiakkaille. 

Commercial-yksikkö kuuntelee asiakkaiden tarpeita ja auttaa heitä monimutkaisissakin asioissa. Tarjoamme heille oikeita ratkaisuja yhteistyössä muiden Euroclear Finlandin asiantuntijoiden kanssa. 

Communications-tiimi vastaa ensisijaisesti yhtiön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Strategian mukaan linjattu viestintä parantaa yrityksemme mielikuvaa ja lisää sen houkuttelevuutta.

Tapaat tiimin jäsenet usein omissa ja muiden järjestämissä asiakastapahtumissa. Tule rohkeasti keskustelemaan. 

Finance, Corporate Services & Procurement

Talousosastomme on vastuussa muun muassa päivittäisistä taloushallinnon prosesseista, raportoinnista, verokysymyksistä, budjetoinnista ja talouden suunnittelusta. 

Corporate Services huolehtii kaikista fyysiseen turvallisuuteen liittyvistä asioista Euroclear Finlandin toimitiloissa ja toimistopalvelujen sujuvuudesta. 

Procurement vastaa hankintatoiminnoista, kilpailutuksista ja kumppanuuksista. 


HR

Henkilöstöosastomme vastuulla on kaikki henkilöstön työsuhteeseen liittyvät asiat. Osaston ammattilaiset tukevat  johtoa ja esihenkilöitä henkilöstöön ja lainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Lisäksi HR-osasto kehittää työnantajamielikuvaa ja huolehtii henkilöstön viihtyvyydestä. 


Product management

Tuotteemme tukevat suomalaisen rahoitusmarkkinan perustoimintoja kuten yritysten osakkeiden ja valtion velkakirjojen liikkeeseenlaskuja sekä arvopapereihin liittyviä tuottotapahtumia, kuten osinkoja ja koronmaksuja. Ylläpitämämme arvo-osuusjärjestelmä takaa sijoittajille riskittömän tavan säilyttää arvopaperit digitaalisesti.

Tuotetiimimme vastaa siitä, että tuotteemme ovat ajan tasalla suhteessa asiakkaiden odotuksiin, lainsäädäntöön ja markkinakäytäntöihin. Tiimin työllä on merkittävä vaikutus asiakkaidemme arkipäivän sujuvuuteen ja riskienhallintaan. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, markkinaosapuolten, alihankkijoiden ja Euroclear-kollegoiden kanssa niin Suomessa kuin ulkomailla ja toimimme asiakkaan äänenä Euroclearissa.


Työntekijämme kertovat kokemuksistaan

Tiia Mars

Lakiosastolla työskentelevä Tiia Mars kertoo yrityksestämme ja omasta roolistaan osana yrityksen päätöksentekoprosessia.