Operatiivinen yksikkö

Monipuolisia tehtäviä rahoitusmaailman ytimessä

Toimintaa alan ytimessä

Settlement services

Tiimimme vastaa, että arvopaperikauppojen selvitys arvo-osuusjärjestelmässä tapahtuu sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Arvo-osuusjärjestelmässä selvitetään mm. pörssissä tehdyt osakekaupat sekä joukkovelkakirjojen ja muiden rahoitusinstrumenttien kaupat. Asiakkaitamme ovat suomalaiset ja ulkomaiset pankit, pankkiiriliikkeet ja eri säilytysyhteisöt. Sijoittaja puolestaan asioi aina oman pankkinsa/pankkiiriliikkeensä/säilytysyhteisönsä kautta. Selvitystiimi on näköalapaikka arvopaperikaupankäynnin seurantaan ja selvitykseen


Register Services

Tiimimme vastaa arvo-osuusjärjestelmän referenssidatan ajantasaisuudesta. Tuemme myös asiakkaitamme tämän datan ylläpidossa. Asiakkaitamme ovat suomalaiset ja ulkomaiset pankit, pankkiiriliikkeet ja eri säilytysyhteisöt. Rekisteripalveluissa annamme palvelua myös viranomaisille (mm. ulosottovirasto, poliisi, veroviranomainen, holhoustoimi, tulli). Tiimimme osallistuu myös talouspakotteisiin liittyviin prosesseihin. 


Asset servicing

Tiimissä huolehdimme arvopapereiden liikkeeseenlaskuista, tuotonmaksusta ja yhtiötapahtumista, kuten yhtiöiden fuusioista ja jakautumisista sekä osakeanneista. Tiimi on näköalapaikka yritysmaailman pelikentälle, jossa maksetaan tuottoja, yhtiöitä myydään, ostetaan ja sulautetaan. Lisäksi vastaamme uusien instrumenttien ISIN-koodeista. 

Issuer services

Tiimimme vastaa yhtiökokous-, sisäpiirirekisteri- sekä omistaja- ja omistustietoihin liittyvien palveluiden tuottamisesta suomalaisille liikkeeseenlaskijoille. Tarjoamme tutkitusti markkinoiden parasta asiantuntijuutta yhtiökokouspalveluissa. 


Affiliation and surveillance

Tiimimme huolehtii uusien asiakkaiden hakemusten käsittelystä sekä olemassa olevien asiakkaiden monitoroinnista varmistaen arvo-osuusjärjestelmän luotettavuuden ja turvallisuuden. Tiimimme valvoo, että asiakkaat täyttävät Euroclear Finlandiin liitännäisen sääntelyn vaatimukset (mm. arvo-osuusjärjestelmään liittyvät tekniset ja osaamisvaatimukset) asiakkuutta aloitettaessa ja asiakkuuden aikana. Arvopaperikeskusta koskevan sääntelyn tunteminen tulee tiimissä tutuksi. Myös asiakkaan tuntemiseen (KYC), rahanpesun estämiseen (AML) ja talouspakotteisiin liittyvät prosessit suunnitellaan ja hoidetaan tiimissämme.


Custody services

Tiimimme vastaa kattavista operatiivisista päivittäispalveluista ja back office -palveluista ulkomaisille custody-asiakkaillemme. Custody asiakkaamme toimivat säilyttäjänä ulkomaisten sijoittajien omistamille suomalaisille arvopapereille. Päivittäisiin operatiivisiin ja back office -tehtäviin kuuluu mm. kaupanselvitys, yhtiötapahtumat, tuotonmaksut ja veroraportointi. Tiimissämme pääsee kattavasti mukaan usealle arvopaperitoiminnan osa-alueelle. 


Tutustu työntekijöihimme

Mikael Nagy

Mikael siirtyi suoraan koulun penkiltä Back Office -työntekijäksemme. Mitä Mikael ajattelee meillä työskentelystä?

Marit Laurila

Marit työskentelee Operations Analystina, joka mm. auttaa pankkeja laskemaan liikkeelle joukkovelkakirjalainoja. Miten Marit viihtyy työssään?