IT

Tärkeää työtä poikkeuksellisessa toimintaympäristössä

IT-yksikkö ylläpitää ja kehittää arvo-osuusjärjestelmää ja muita siihen liittyviä tietojärjestelmiä sekä näitä tukevaa teknistä infrastruktuuria ja toimistoympäristöjä. Käytössämme on Euroopan modernein arvopaperikeskusjärjestelmä ja alan parhaat ammattilaiset. IT-organisaatiomme kattaakin yli kolmanneksen Euroclear Finlandin työntekijöistä. 

Arvopaperikeskus on kriittinen markkinainfrastruktuuri ja teemmekin tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Toimimme hyvin kansainvälisessä ympäristössä ja yhteistyö Euroclear-konsernin muiden yhtiöiden kanssa on tiivistä. Toimimme myös yhteistyössä useiden kotimaisten ja kansainvälisten IT-talojen kanssa. 

Arvopaperikeskusjärjestelmä toimii standardipohjaisesti viestiliikenteessä markkinaosapuolien järjestelmien kanssa. Suomen arvopaperikaupanselvitys siirtyy Euroopan keskuspankin TARGET2-Securities -alustalle syksyllä 2023 ja siihen liittyvä valmistautuminen on isossa osassa tehtäviämme. Kaikenlainen kehitystyö on oleellinen osa päivittäistä työtämme. Liiketoiminnallemme on erittäin tärkeää, että järjestelmämme ja prosessimme toimivat luotettavasti kaikissa olosuhteissa. 

IT-yksikkömme koostuu useista tiimeistä: Business Solutions and Core Services, New Services, Technology Solutions, Cyber and Business Resilience sekä Controls and Risks. Näissä tiimeissä meillä työskentelee muun muassa projektipäällikköjä, arkkitehteja, Scrum Mastereita, järjestelmäasiantuntijoita, Product Ownereita ja tietoturva-asiantuntijoita, vain muutamia mainitaksemme. Meillä pääset oppimaan jatkuvasti uutta, ja työntekijämme kiittävät erityisesti mielenkiintoisten projektien ja hankkeiden tuomia kehitysmahdollisuuksia.

Tutustu työntekijöihimme

David Govaert

David Govaert johtaa IT-puolen muutosprojekteja. Hän kertoo videolla, miksi on viihtynyt Suomessa jo vuosia ja millainen työympäristö Euroclear Finland on.

Tanja Hautala

Projektipäällikkö Tanja Hautala kertoo kyberturvallisuudesta ja Euroclear Finlandin IT-yksikön työilmapiiristä.