Lotta Alexandersson på Nordnet, Susanna Pärlfjärd och Annika Tiselius på Euroclear Sweden
Lotta Alexandersson på Nordnet, Susanna Pärlfjärd och Annika Tiselius på Euroclear Sweden

Fonder är en populär sparform i Sverige och 80 procent av befolkningen har någon form av fondsparande. Kunden kan enkelt köpa och sälja fonder digitalt via banken, men hanteringen mellan banker och fondbolag är fortfarande till stor del manuell. Orsaken är att det saknas en gemensam infrastruktur likt den som finns för aktiehandel.

Hos Nordnet såg man stor effektiviseringspotential i att digitalisera fondhandeln och företaget började tidigt med att se över olika alternativ.

Vi har utvärderat och nyttjar tillgänglig teknik för att effektivisera och driva utvecklingen framåt, säger Lotta Alexandersson, Head of Bank Operations på Nordnet. En av lösningarna vi valt är en digital tjänst utvecklad av Euroclear Sweden, Sveriges värdepapperscentral. 

Enligt Lotta Alexandersson har den automatisering som Nordnet hittills genomfört lett till stora effektivitetsvinster.

På fem år har vi lyckats automatisera vår fondhandel till över 70 procent. Den viktigaste fördelen med en bättre och effektivare hantering är minskade ledtider och bredare utbud mot kund, fortsätter hon. 

Båda parter överens om behovet av digitalisering

Nordnet var en av de första att använda Euroclears digitala lösning och de arbetar nära för att utveckla tjänsten vidare. Nordnet och Euroclear är överens om att en helt digitaliserad fondadministration skulle gynna alla aktörer och inte minst den enskilde spararen. Nyckelordet för att nå dit är samverkan.

Ökad digitalisering är bra för alla parter. Tack vare en effektivare hantering kan distributörerna erbjuda ett större utbud i kombination med snabbare service till kunderna, säger Annika Tiselius, produktansvarig på Euroclear Sweden.

Euroclear satsar på att utveckla lösningen vidare och erbjuder utöver orderhantering även tjänster för innehavsavstämning, betalning och framöver även fondflyttar. 

Vårt mål är att tillhandahålla den centrala infrastrukturen för fondadministration som vi i dag har för aktier och obligationer, säger Susanna Pärlfjärd, kundansvarig på Euroclear.

Liknande nyheter

11/01/2023

Fyra tips inför bolagsstämman

Snart drar bolagsstämmosäsongen igång och det är mycket att hålla koll på både inför, under och efter årsstämman. Här kommer Euroclear Swedens experttips på vad som behövs göras inför stämman.

Läs hela artikeln

Kontakt