Helsingin pörssin arvosta nyt yli puolet jälleen suomalaisomistuksessa. Neljännes tileistä avattu uusille osakesijoittajille, naisia 26 000.

Arvoperikeskus Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään on toukokuun 2020 alkuun mennessä avattu 100 000 osakesäästötiliä, joille suomalaiset yksityissijoittajat ovat tammikuun alusta lukien voineet hankkia osakkeita. 4.5.2020 näillä tileillä olevien säilytysten arvo oli 335 miljoonaa euroa. 

Huhtikuun lopussa 871 126 suomalaista yksityishenkilöä omisti pörssiosakkeita. Tämä on 63 559 henkilöä enemmän kuin joulukuun 2019 lopussa. Vuoden 2019 lopussa Helsingin pörssin markkina-arvosta kotimaisessa omistuksessa oli 48,23%. Huhtikuun 2020 lopussa suomalaiset kotitalous- ja institutionaaliset sijoittajat omistivat 50,19 % Helsingin pörssin arvosta. Helsingin pörssin markkina-arvo oli huhtikuun lopussa 227,47 miljardia euroa, kun se joulukuun 2019 lopussa oli 261,57 miljardia euroa.

Alla osakesäästötilien tarkempi jakauma ikäryhmien ja sukupuolen mukaan. Lataa taulukko Excel-muodossa


Lisätietoja

Pekka Isosomppi
Viestintäjohtaja
040-516 2399
pekka.isosomppi(at)euroclear.eu