Regelverk

Euroclear Sweden har två regelverk, ett för banker och värdepappersbolag som är deltagare i vårt värdepapperssystem, och ett för bolag som ger ut värdepapper (så kallade emittenter) och emissionsinstitut.

Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut

Regelverk för deltagare

(Allmänna villkor Kontoföring & Clearing)

Euroclear Sweden Särskilda Beslut

Dokument gällande EU-förordningen för värdepapperscentraler (CSDR)

Disclosure Framework

List of services