Vanliga frågor

Svar på vanliga frågor om att äga aktier

Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som privatperson eller aktieägare.

Aktieböcker

Jag vill ta del av ett särskilt företags aktiebok. Hur gör jag?

Euroclear Sweden håller så kallade offentliga aktieböcker tillgängliga för allmänheten. En offentlig aktiebok innehåller alla aktieägare som äger 501 aktier eller fler i ett visst företag. De offentliga aktieböckerna uppdateras varje kvartal.

Om du som privatperson vill ta del ett företags offentliga aktiebok, kan du beställa en kopia från oss som vi skickar per post mot en avgift. Du kan också besöka vårt kontor där du via en dator kan få åtkomst till ett företags offentliga aktiebok.

Viktigt att komma ihåg är att du som beställer ut en offentlig aktiebok blir personuppgiftsansvarig för din hantering av aktieboken och de personuppgifter som omfattas av den. Därmed är du enligt lag skyldig att följa tillämplig dataskyddslagstiftning. Exempelvis är användande av personuppgifter i aktieboken i marknadsföringssyfte generellt inte att betrakta som förenligt med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

Läs mer om offentliga aktieböcker

Om du vill titta i en offentlig aktiebok på plats hos oss gör du det i våra lokaler på Klarabergsviadukten 63 i Stockholm. Du får föra anteckningar men inte fotografera eller ta ut kopior på aktieboken. Kom ihåg att du måste uppvisa legitimation.

Om du vill beställa hem en kopia av en offentlig aktiebok ska du maila till clear_settle@euroclear.com och uppge vilket bolag du är intresserad av samt vilken postadress du vill att aktieboken ska skickas till.

Vad kostar en offentlig aktiebok?

Priset för en aktiebok är 900kr + 20 öre per utskriven sida samt porto. Ytterligare böcker i samma beställning kostar 60 SEK/st.

Jag har fått reklamutskick där Euroclear står som adresskälla. Hur kan jag bli borttagen från dessa utskick?

Du måste vända dig till bolaget/bolagen som gör utskicket och be dem att ta bort dig ur sitt/sina register.

Bolaget kan ha fått din adress genom att beställa offentliga aktieböcker som vi är skyldiga att tillhandahålla enligt aktiebolagslagen. Vi informerar alla som beställer offentliga aktieböcker att den som beställer ut aktieboken blir personuppgiftsansvarig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och måste behandla uppgifterna som finns i aktieboken i enlighet med vad som anges däri. Trots detta använder vissa bolag uppgifter från våra aktieböcker i marknadsföringssyfte, vilket vi ser allvarligt på.

Kontakta gärna oss om du får reklamutskick från bolag där Euroclear står som källa så att vi kan följa upp detta med berört bolag.

Jag vill se om jag eller någon annan är registrerad i ett bolags aktiebok. Hur gör jag det?

Vi tillhandahåller offentliga aktieböcker där alla aktieägare som äger 501 aktier eller fler i ett visst bolag står med. Läs mer i ovanstående frågor om hur du tar del av en offentlig aktiebok.

 

Information om aktieinnehav på vp-konto

Hur vet jag om jag har aktier registrerade hos Euroclear?

I januari skickar vi ut årsbesked för samtliga vp-konton där det antingen fanns ett bokfört innehav per den 31/12 eller där utbetalningar har skett under året. Du får ett årsbesked per vp-konto. Kontakta din bank/fondkommissionär om du inte har fått något årsbesked.

Jag vill se mitt aktieinnehav och hur mycket mina aktier är värda. Hur gör jag det?

Årsbeskedet visar information om ditt vp-konto. På årsbeskedet framgår innehavet för varje värdepapper vid årsskiftet, slutkursen för föregående år (förutsatt att vi har fått den uppgiften), utbetalningar under året, ditt kontoförande institut, dvs. den bank eller fondkommissionär som vp-kontot är anslutet till samt vp-kontonummer.

På årsbeskedet framgår telefonnummer till den bank som vp-kontot är anslutet till och som du ska kontakta vid eventuella frågor kring ditt vp-konto.

Hur öppnar jag ett vp-konto?

Det är alltid din bank eller fondkommissionär som ansvarar för att öppna och sköta alla kontoregistreringar, såväl som för att besvara eventuella frågor gällande ditt vp-konto.

Det finns ett antal olika alternativ för dig som investerare att förvara dina värdepapper. Du kan antingen ha dem på ett vp-konto eller i en depå hos en förvaltare.

Diskutera gärna de olika alternativen med din bank/fondkommissionär för att hitta det alternativ som passar dig bäst.

Hur kommer jag in på mitt vp-konto?

Årsbeskedet visar information om ditt vp-konto. Vi skickar under januari ut årsbesked för samtliga vp-konton där det antingen fanns ett bokfört innehav per den 31/12 eller där utbetalningar har skett under året. Du får ett årsbesked per vp-konto.  Kontakta din bank/fondkommissionär om du har frågor om ditt vp-konto. Telefonnummer till den bank som vp-kontot är anslutet till och som du ska kontakta vid frågor kring ditt vp-konto framgår av årsbeskedet.

Kan jag logga in på mitt vp-konto med e-legitimation för att se mitt aktieinnehav?

Det finns i nuläget ingen möjlighet att logga in på vp-konto. Årsbeskedet visar information om ditt vp-konto. Kontakta din bank/fondkommissionär om du inte har fått något årsbesked och vill veta mer om ditt aktieinnehav.

Vad är det för skillnad mellan vp-konto och depå?

Om du har dina värdepapper på ett vp-konto innebär det att ditt innehav är registrerat i ditt eget namn, alternativt i bolagets namn om det är en juridisk person som är ägare, i vårt system. Om du istället har dina värdepapper i en depå är det istället din bank/fondkommissionär som är registrerad i egenskap av förvaltare av dina värdepapper. Detta betyder att ditt aktieinnehav finns på ett förvaltarkonto ”i ägares ställe” och uppgifter om vem som äger vilka aktier finns i förvaltarens system.

Om du vill delta i en bolagsstämma och har dina värdepapper registrerade i ditt eget namn tas du/bolaget per automatik upp i bolagsstämmoaktieboken (bolagsstämmoaktieboken är en tillfällig aktiebok som tas fram inför bolagsstämman och styr vem som har rätt att delta och rösta på stämman). Du måste själv anmäla till bolaget att du vill delta på stämman.

Om du har dina värdepapper i en depå och vill delta i en bolagstämma behöver du meddela din förvaltare (bank/fondkommissionär) att anmäla aktierna i ditt/bolagets namn, s.k. rösträttsregistrering. Mer information om hur du går tillväga om du vill delta i en bolagsstämma hittar du under avsnittet Registrering inför bolagsstämma.

Hur byter jag från vp-konto till depå?

Det finns ett antal olika alternativ för dig som investerare att förvara dina värdepapper. Diskutera gärna de olika alternativen med din bank/fondkommissionär för att hitta det alternativ som passar dig bäst.

Hur byter jag bank för mitt aktieinnehav?

Kontakta din bank/fondkommissionär om du vill byta bank för ditt aktieinnehav.

Var hittar jag mitt årsbesked?

Vi skickar under januari ut årsbesked för samtliga vp-konton där det antingen fanns ett bokfört innehav per den 31/12 eller där utbetalningar har skett under året. Du får ett årsbesked per vp-konto.

Om du inte har fått något årsbesked kan du kontakta din bank/fondkommissionär.

Hur får jag reda på anskaffningsvärdet/köpkursen på mina aktier?

Dagen efter en affär får du som vp-kontohavare en avräkningsnota från din bank eller fondkommissionär. Avräkningsnotan visar bland annat till vilken köp-eller säljkurs affären gjordes och vilken dag som är likviddag.

Om du vill veta anskaffningsvärdet (köpkursen) på aktier och saknar avräkningsnota ska du kontakta banken/fondkommissionären som gjorde inköpet för din räkning. Euroclear Sweden har tyvärr inte information om anskaffningsvärde eller försäljningsintäkt för aktier eller andra värdepapper.

Jag har tappat bort avräkningsnotan för inköp av aktier. Hur kan jag få information om köpet?

Om du inte har avräkningsnotan men vill veta anskaffningsvärdet (köpkursen) på aktier eller få information om datum när köpet gjordes, ska du kontakta banken/fondkommissionären som gjorde inköpet för din räkning. Euroclear Sweden har tyvärr inte information om anskaffningsvärde eller försäljningsintäkt för aktier eller andra värdepapper.

Om banken inte kan hjälpa till att få fram avräkningsnotan måste du använda dig av schablonmetoden, läs mer på Skatteverket.

Hur tar jag reda på hur många aktier en viss person har?

Vi har inte möjlighet att lämna ut uppgifter om en viss person äger aktier eller hur många aktier den personen äger. Våra offentliga aktieböcker innehåller endast information om aktiebolag med aktieägare som äger 501 aktier eller fler. Läs mer i avsnittet om Offentliga aktieböcker.

Hur köper eller säljer jag aktier?

Om du vill köpa och sälja värdepapper gör du det enklast via din bank eller fondkommissionär som öppnade ditt vp-konto. Du kan också ge en annan bank eller fondkommissionär fullmakt att köpa/sälja åt dig. Köporder alternativt säljorder lämnas till den bank som du vill anlita.

Euroclear Sweden utför inga uppdrag som gäller köp eller försäljning av värdepapper. Vi har heller ingen uppgift om köp- eller säljlikvider, den uppgiften har endast banken/fondkommissionären.

Deklaration och årsbesked

Jag har sålt aktier och vill veta vad jag köpte dem för

Skatteverket vill veta köpkursen eller anskaffningsvärdet på aktier när du ska deklarera din försäljning.

Det finns tre sätt att få fram köpkursen:

• När du köpte dina värdepapper fick du en avi från din bank/fondkommissionär med uppgifter om köpkurs och avgifter för köpet.

• Om du inte har kvar avin ska du kontakta banken/fondkommissionären som gjorde inköpet för din räkning.

• Om banken/fondkommissionären inte har uppgifterna kvar kan du använda schablonmetoden. Läs mer på Skatteverket.

Uppgift om köp-/säljkurs registreras inte på vp-kontot och Euroclear Sweden har inte information om köp-/säljkurs. Den uppgiften har endast din bank/fondkommissionär som du anlitade för att sälja värdepappret.

Vem skickar avier/avräkningsnotor och när skickas de ut?

Dagen efter en affär får du en avräkningsnota från din bank eller fondkommissionär. Avräkningsnotan visar bland annat till vilken köp-/säljkurs affären gjordes och vilken dag som är likviddag. Euroclear Sweden har inte information om köp-/säljkurs utan kontakta din bank/fondkommissionär om du har frågor om detta.

Om du är delägare i ett samägarkonto får företrädaren all avisering.

Vem får årsbesked och när skickas det ut?

Under januari skickar vi ut årsbesked för vp-konton:

• Med innehav per den 31/12

• Där utdelningar/räntebetalningar har skett under året

Det innebär att om det bokförda innehavet var noll den 31/12 och det inte har skett några utdelningar/räntebetalningar under året, skickar vi inte ut något årsbesked.

För samägarkonton skickas årsbesked ut under januari till företrädaren och under mars till delägarna.

Jag har inte fått mitt årsbesked?

Om du av någon anledning inte har fått något årsbesked under januari ska du kontakta den bank/fondkommissionär som öppnat ditt vp-konto. De hjälper dig att kontrollera adressen och ändra om den är fel. De kan också skicka ut en ny kopia av årsbeskedet.

Registrering inför bolagsstämma

Hur vet jag att jag är införd i ett bolags aktiebok inför bolagsstämman?

Om du har direktregistrerade aktier, dvs. har dina aktier registrerade på ett vp-konto, kommer du automatiskt med i bolagsstämmoaktieboken. Däremot måste du själva anmäla dig till företaget och berätta att du vill komma på stämman.

Om du har aktier i depå har du så kallade förvaltarregistrerade aktier och då måste du be din bank/fondkommissionär att rösträttsregistrera aktierna i ditt namn inför stämman.

Hur registrerar jag mina aktier för att kunna delta på stämman?

Om du har direktregistrerade aktier, dvs. har dina aktier registrerade i eget namn på ett vp-konto, kommer du automatiskt med i bolagsstämmoaktieboken. Däremot måste du själva anmäla dig till företaget och berätta att du vill komma på stämman. Hur du anmäler dig brukar framgå i annons eller kallelse från företaget i god tid innan stämman äger rum.

Om du har aktier i depå har du så kallade förvaltarregistrerade aktier. Då behöver du i god tid inför bolagsstämman kontakta din bank/fondkommissionär och be dem att tillfälligt registrera aktierna i ditt namn för att du ska kunna delta på stämman.

Jag äger en kapitalförsäkring. Har jag rösträtt på bolagsstämman?

Om du äger en kapitalförsäkring så är det försäkringsbolaget som äger de aktier eller fonder som ingår i din kapitalförsäkring. Därmed har du inte rösträtt på bolagsstämman.

Hur många dagar före avstämningsdagen för bolagsstämman måste man köpa aktier för att hinna bli registreras som ägare?

Antalet dagar mellan avslutsdagen, det vill säga den dag då affären sker på handelsplatsen/börsen, och likviddagen då affären bokförs och aktieboken uppdateras, har bestämts gemensamt av marknadens aktörer. För närvarande är det två bankdagar mellan avslutsdag och likviddag. Som investerare måste du alltså köpa aktierna två bankdagar innan avstämningsdagen för bolagsstämman så att du formellt blir införd som ägare i bolagets bolagsstämmoaktiebok i tid för bolagsstämman.

Utdelning

Hur kan jag se vad jag fått för utdelning på mina aktier?

Om du har dina aktier i eget namn på ett vp-konto blir du aviserad om utdelningen per post. Ett årsbesked med sammanställd information över vilka utdelningar du fått under året får du per post under januari varje år. Om du har dina aktier i en depå hos en förvaltare får du informationen från förvaltaren.

Hur anmäler jag utbetalningskonto?

Ändrad uppgift om utbetalningskonto/avkastningskonto anmäls till din bank/fondkommissionär som lägger in det nya avkastningskontot på ditt vp-konto. Har du ditt innehav i en depå hos en förvaltare, dvs. en bank/fondkommissionär så är det till förvaltaren du ska anmäla ändrade kontouppgifter.

När betalas obligationer tillbaka?

På slutförfallodagen återbetalas lånet.

Utbetalningar

Vem får utdelning och när?

Som aktieägare i svenska bolag får man normalt utdelning en gång per år. Aktieutdelningens storlek bestäms av bolagsstämman.

Om du är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen är du berättigad till utdelning. Avstämningsdagen för utdelning infaller två bankdagar efter bolagsstämman. Utdelningen betalas ut tre bankdagar efter avstämningsdagen om utdelningen är i svenska kronor. Om utdelningen är i euro infaller utbetalningsdagen fem bankdagar efter avstämningsdagen.

Hur fungerar det vid ränteutbetalningar?

De flesta räntebärande värdepapper, till exempel obligationslån och förlagslån, har ränteutbetalningar under löptiden. Om du är registrerad som ägare av räntebärande värdepapper på avstämningsdagen är du berättigad till ränta. Räntan är ofta förutbestämd och betalas ut 1-4 gånger per år. Utbetalningsdagen för ränta infaller 5 bankdagar efter avstämningsdagen.

På så kallade nollkupongare är det inga ränteutbetalningar under löptiden utan priset på nollkupongaren är lägre än det belopp som betalas tillbaka efter lånets löptid.

Hur kan jag bevaka vinster på premieobligationer som är registrerade på vp-konto?

Premieobligationer är från och med första lånet 1996 (1996:1) registrerade på vp-konto. För dessa premieobligationer behöver man inte längre bevaka vinsterna utan de betalas automatiskt ut till avkastningskontot som finns angivet på vp-kontot. Utbetalningen av vinster sker fyra bankdagar efter dragningen. Vp-kontohavare som vunnit får en avi som visar vilka nummer som utfallit med vinst.

Man kan även göra en vinstsökning på Riksgäldskontorets hemsida

Dödsbo och adressändring

En nära släkting till mig har gått bort och det finns aktier som ska tas upp som tillgång i dödsboet. Under rubriken ”Euroclear” på min släktings deklaration står det olika bolag. Hur får jag reda på värdet på dessa aktieinnehav?

Vi har tyvärr ingen information om värdet på enskilda personers aktieinnehav. Den som är företrädare för dödsboet ska i stället vända sig till den bank/fondkommissionär där din släktings konto finns registrerat. Banken/fondkommissionären har information om värdet på aktieinnehavet.

Jag har hittat aktiebrev från mina framlidna svärföräldrar. Hur går jag tillväga?

Det finns flera olika varianter av utestående fysiska aktie- och skuldebrev.  Vid omläggningen till det kontobaserade systemet 1990, fick alla aktieägare behålla sina fysiska aktiebrev som ett minne. Vi bokförde alla värdepapper på de vp-konton som öppnades automatiskt i någon bank. De som inte valde en bank fick sina aktieinnehav bokförda på så kallade omläggningskonton i väntan på att aktieinnehavet skulle bokföras på ett vp-konto. Lämna in det fysiska brevet till din bank som i sin tur kontaktar oss för att avgöra vad för slags aktiebrev det är frågan om.

Jag får brev från er till en person som inte bor på adressen. Hur adressändrar jag?

Adresserna i vårt system uppdateras automatiskt via SPAR för personer med svensk adress. För juridiska personer och övriga är det banken/fondkommissionären som uppdaterar adressen. Du kan lämna in breven till posten och tala om att personen inte längre bor där.