Inför deklarationen

Information för privatpersoner

Om du fått utdelning eller har sålt aktier under året måste detta tas upp i din deklaration. I årsbeskedet framgår ditt aktieinnehav och om du har fått utdelning eller ränteutbetalning under året.

Har du sålt aktier under året?

Om du har sålt aktier eller andra värdepapper under året behöver du ange det i din deklaration, oavsett om du sålde med vinst eller förlust. Skatteverket vill veta köpkursen eller anskaffningsvärdet på aktier när du ska deklarera din försäljning.

Det finns tre sätt att få fram köpkursen:

  • När du köpte dina värdepapper fick du en avräkningsnota med uppgifter om köpkurs och avgifter för köpet.
  • Om du inte har kvar avräkningsnotan ska du kontakta banken/fondkommissionären som gjorde inköpet för din räkning.
  • Har inte banken uppgifterna kvar får du använda schablonmetoden.
    Läs mer på Skatteverkets webbplats

Observera att Euroclear Sweden inte har information om köp/säljkurs.

Vem får årsbesked?

Under januari skickar vi ut årsbesked för VP-konton:

  • Med innehav per den 31/12
  • Där utdelningar/räntebetalningar har skett under året

Det innebär att om det bokförda innehavet var noll den 31/12 och det inte har skett några utdelningar/räntebetalningar under året, så skickar vi inte ut något årsbesked.

För samägarkonton skickas årsbesked ut under januari till företrädaren och under mars till delägarna.

Jag har inte fått något årsbesked

Om du av någon anledning inte har fått något årsbesked under januari ska du kontakta den bank/fondkommissionär som öppnat ditt VP-konto. De hjälper dig att kontrollera adressen och ändra om den är fel. De kan också skicka ut en ny kopia av årsbeskedet.

Notera att om det bokförda innehavet var noll den 31/12 och det inte har skett några utdelningar/räntebetalningar under året, så skickar vi inte ut något årsbesked.