För privatpersoner

Information för privatpersoner

När du som privatperson till exempel köper en börsnoterad aktie gör du det oftast via en bank. Det som händer efter att köpet gått igenom är att din bank registrerar ditt nya aktieinnehav på ett konto för värdepapper.

I Sverige finns två typer av värdepapperskonton varav det ena, vp-konto, finns hos oss och den andra typen, depå, finns i din banks egna system. Även om du har ett vp-konto registrerat i ditt eget namn så är det bara banker och andra värdepappersinstitut (s.k. kontoförande institut) som kan administrera sådana konton hos oss.

Du som privatperson kan inte själv öppna ett vp-konto direkt hos Euroclear och du kan heller inte logga in på ditt konto hos oss. Det gör du hos din bank.

Vad vill du veta mer om?