Information om värdepapperskonton

Allt du behöver veta om värdepapperskonton

Har du frågor om ditt vp-konto?

För dig som vill öppna ett vp-konto

Det är alltid din bank eller fondkommissionär som ansvarar för att öppna och sköta alla kontoregistreringar, såväl som för att besvara eventuella frågor gällande ditt vp-konto.

Det finns ett antal olika alternativ för dig som investerare att förvara dina värdepapper. Du kan antingen ha dem på ett vp-konto eller i en depå hos en förvaltare. 

Diskutera gärna de olika alternativen med din rådgivare för att hitta det alternativ som passar dig bäst. 

Några skillnader mellan vp-konto och depå

Om du har dina värdepapper på ett vp-konto innebär det att ditt innehav är registrerat i ditt namn, alternativt i bolagets namn om det är en juridisk ägare. Du/bolaget tas per automatik upp i både den offentliga aktieboken och bolagsstämmoaktieboken, och inga ytterligare åtgärder krävs. Detta innebär att du inte behöver rösträttsregistrera dig inför en bolagsstämma utan kommer per automatik med som ägare. Även personer och bolag som är bosatta eller registrerade utanför Sverige kan öppna ett ägarkonto.

Om du har dina värdepapper i en depå är det istället din bank/fondkommissionär som är registrerad hos Euroclear Sweden, i egenskap av förvaltare för dina värdepapper. Detta kallas ”i ägares ställe”. Om du vill delta i en bolagstämma behöver du därför meddela din bank/fondkommissionär att anmäla aktierna i ditt/bolagets namn, s.k. rösträttsregistrering.

Övriga kontotyper

Servicekonto

Servicekontot erbjuder möjligheten att koppla på ytterligare tjänster utöver de vanliga funktionerna för ett vp-konto. Till exempel kan ett servicekonto vara ett investeringssparkonto (ISK) eller ett individuellt pensionssparkonto (IPS). Kontakta din bank/fondkommissionär för mer information om vad de erbjuder för tilläggstjänster.

 

Samägarkonto

Flera personer kan gemensamt äga innehavet på ett vp-konto, via ett så kallat samägarkonto. Det är enbart företrädaren för kontot som kan registreras i vpc-systemet och som behöver ha skatterättslig hemvist i Sverige. Det är alltid din bank eller fondkommissionär som ansvarar för att öppna och sköta alla registreringar på ditt vp-konto.

 

Kontakt

Settlement & Asset Services 

Tel: 08-402 91 50

E-post