Om Euroclear Sweden

Vi är Sveriges värdepapperscentral

Euroclear Sweden är Sveriges värdepapperscentral. Vi bidrar till en säker och effektiv hantering av värdepapper på den svenska marknaden och har gjort det sedan 1971, då under namnet Värdepapperscentralen VPC AB. Vi blev 2008 en del av den internationella Euroclear-koncernen med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Sedan dess heter vi Euroclear Sweden.

I Euroclear Swedens digitala värdepapperssystem hanteras själva utbytet av värdepapper, bland annat aktier eller obligationer, och pengar till följd av handeln som sker på t.ex. Stockholmsbörsen och andra marknadsplatser. Detta byte av värdepapper och pengar, dvs. att värdepapper byter ägare, kallas för avveckling.

Cirka 1 800 företag, däribland samtliga börsnoterade svenska aktiebolag, är anslutna till vårt värdepapperssystem. Omkring 50 banker och andra finansiella institut använder dagligen vårt system för att hantera och avveckla värdepapper, bland annat de aktier som handlas på olika marknadsplatser. Euroclear Swedens senaste utveckling är en fondtjänst för digital hantering av köp- och säljorder mellan fondbolag och distributörer. Dessutom hjälper vi många av våra kunder att arrangera och genomföra bolagsstämmor.

Vi har en gedigen kunskap och expertis då vi varit navet i den svenska finansmarknaden i över 45 år. Den kunskapen delar vi gärna med oss av. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill bli kund.