Strukturerade produkter

Registrera strukturerade produkter hos Euroclear Sweden för enklare administration

Euroclear Sweden erbjuder en snabb och effektiv process för anslutning av strukturerade produkter. För nominellt handlade värdepapper, samt för samtliga instrument emitterade av svenska bolag, allokerar vi ISIN, CFI och FISN.

Strukturerade produkter emitteras av banker och andra finansiella institut och är en kombination av flera olika underliggande tillgångar, anpassade efter olika risk- och avkastningsnivåer.

Förenklad administration

Genom att registrera strukturerade produkter hos Euroclear Sweden får du en enklare och mer effektiv administration. Vi hjälper till med utbetalning av kuponger, innehållande av eventuell preliminärskatt och återbetalning vid förfall. Du får också tillgång till de underliggande innehavarna via vår webbportal.

Vilka strukturerade produkter kan jag registrera?

  • Nominella finansiella instrument, exempelvis aktieindexobligationer, kreditobligationer eller andra typer av strukturerade produkter med en underliggande tillgång
  • Warranter
  • Standardiserade certifikat
  • Investeringscertifikat

Hur registrerar jag strukturerade produkter hos Euroclear?

För att registrera strukturerade produkter hos oss behöver utgivande bolag anslutas som emittent. För att påbörja anslutningsprocessen skickar du en ansökan till issuerorder.vpc@euroclear.com.

Ansökan ska innehålla följande:

  • Bolagsordning
  • Registerutdrag
  • Årsredovisning

Kontakta oss via issuerorder.vpc@euroclear.com, på telefon 08-402 91 70 eller via formuläret nedan så hjälper vi dig vidare med ansökan!

Ja tack, jag vill bli kontaktad av en expert från Euroclear Sweden

*
 
 
*
captcha