För dig som redan är kund

Logga in i vår kundportal

Du som har registrerat obligationer hos oss har tillgång till vår kundportal BondPayments.

BondPayments erbjuder en digital process för betalningar av ränta och förfall. Det innebär att du som emittent enklare och effektivare kan hantera dina betalningar. I BondPayments kan du instruera kommande betalningar av ränta och förfall. Du kan se både tidigare och framtida betalningar och kan registrera betalningar i upp till 6 månader i förväg.

Dessutom kan du skicka in betalningsinstruktioner fram till kl. 13.00 på avstämningsdagen.

Hur får jag tillgång till BondPayments?

Som ny kund behöver du skicka in en fullmakt till oss för att få inloggningsuppgifter till BondPayments.

Kontakta oss så hjälper vi dig:

Bonds & Structured products
08-402 91 70
issuerorder.vpc@euroclear.com