Obligationer och strukturerade produkter

Registrera obligationer, strukturerade produkter och andra värdepapper hos Euroclear Sweden för en smidigare och effektivare administration.

Till exempel kan du registera obligationer, som räntebärande lån (exempelvis företagsobligationer och lån emitterade under MTN-program), diskonteringspapper (exempelvis bank-, kommun- eller företagscertifikat), vinstandelslån/kapitalandelslån samt strukturerade produkter som warranter, standardiserade certifikat och nominella finansiella instrument.

Automatiserad hantering av ETPer

Vi erbjuder även tjänsten Euroclear Sweden Plug & Clear för automatiserad hantering av Exchange Traded Products (ETP), ett samlingsnamn för derivatprodukter som går att handla över börsen. Via tjänsten kan finansiella institut få en automatiserad process genom hela produktlivscykeln, dvs. för att ansluta, emittera och avregistrera ETPer.  

Redan kund hos oss?

På vår sida för befintliga kunder hittar du information om BondPayments.