ISEC tecknar avtal med Euroclear för digital hantering av fondordrar

ISEC, ledande inom system och tjänster för kapitalförvaltning och portföljhantering, inleder samarbete med Euroclear Sweden, Sveriges värdepapperscentral, om automatisk orderhantering för fonder. Samarbetet innebär att fondbolag och distributörer på den svenska marknaden får tillgång till en säkrare orderhantering i realtid samt att hela flödet automatiseras och blir digitalt.

Samarbetet med Euroclear stärker ISEC:s varumärke och är ett viktigt led i att erbjuda snabbhet och kvalitet i leveransen gentemot våra kunder, säger Helena Unander-Scharin, VD på ISEC Services.

ISEC och Euroclear Sweden kan nu erbjuda sina kunder ett effektivare orderflöde och därmed minska den operationella risken då merparten av den manuella hanteringen automatiseras. En automatiserad orderhantering innebär att transaktionerna sker i realtid, vilket ger en snabb och effektiv handel. I förlängningen leder detta till bättre transparens och uppföljning i enlighet med regelverksförändringar, vilket efterfrågas av allt fler fonddistributörer. För Euroclear Sweden betyder samarbetet att Euroclear kan erbjuda sina anslutna fonddistributörer ett ännu bredare fondutbud.

Vi är glada för samarbetet med ISEC och att vi tillsammans kan fortsätta digitalisera den svenska fondmarknaden. Den här typen av samarbeten utgör en viktig del i vår utveckling av Euroclear Swedens fondtjänst och härnäst vill vi kunna erbjuda automatiserade fondflyttar till våra kunder, säger Anders Löfgren, affärsutvecklingschef på Euroclear Sweden.


För mer information, vänligen kontakta:
Karin Strand, kommunikationschef, Euroclear Sweden
+46 (0)736 84 92 62
karin.strand@euroclear.eu

Helena Unander-Scharin, VD, ISEC Services AB
+46 (0)72 017 22 14
helena.us@isec.com

Om Euroclear Sweden

Euroclear Sweden är sedan 1971 Sveriges värdepapperscentral och tillhandahåller en digital plattform för värdepappershantering som bidrar till en säker och effektiv handel med värdepapper på den svenska marknaden. Bolaget ingår sedan 2008 i Euroclear-koncernen som innefattar Euroclear Bank med rating AA+ från Fitch Ratings och AA från Standard & Poor’s, samt värdepapperscentralerna i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Sverige, Storbritannien och Irland. 

Om ISEC

ISEC är en ledande leverantör inom kapitalförvaltning och tillhandahåller portföljsystem, molntjänster samt outsourcingtjänster inom fondadministration, private banking och riskhantering åt ett 70-tal kapitalförvaltare i Norden. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder även ManCo-tjänst inom ramen för det egna fondbolaget. ISEC administrerar över 200 fonder och 3 600 private banking-portföljer med ett sammanlagt AuA om drygt 300 miljarder kronor. 


Läs mer om Euroclear Swedens fondlösning

Fler pressmeddelanden

Presskontakt

Kontakta oss för information om Euroclear Sweden, om våra senaste företagshändelser samt nya produkter och tjänster, eller för att arrangera intervjuer med våra experter.


Karin Strand
Marketing & Communications
Tel: 08-402 92 28
Email

Vill du ta del av våra nyheter?