FCG inleder samarbete med Euroclear Sweden för automatiserad orderhantering och instruktioner om fondflyttar. Det innebär att FCG får en säkrare orderhantering i realtid samt att hela flödet processas från aktör till aktör utan manuell hantering. För Euroclear Sweden betyder samarbetet en möjlighet att erbjuda anslutna fonddistributörer ett ännu bredare nordiskt fondutbud.

”Genom samarbetet med Euroclear Sweden uppnår vi en säkrare och effektivare orderhantering. Vi får en bättre kontroll, ökad säkerhet och enklare administration. Samtidigt underlättas distributionen av våra fonder till flera av marknadens fonddistributörer.  Sammantaget gör detta att vi stärker vårt kunderbjudande”, säger Tobias Olsson, Head of Marketing & Distribution på FCG Fonder. 

Den största kundnyttan med att digitalisera fondadministration är att minimera manuella fel och att minska hantering via epost och fax. Detta resulterar i ökad kostnadseffektivitet, spårbarhet i fondflöden och snabbare hantering av ordrar. En snabb orderhantering efterfrågas av allt fler fonddistributörer. 

Fredrik Edensvärd Senior Relationship Manager på Euroclear Sweden
Fredrik Edensvärd Senior Relationship Manager på Euroclear Sweden

”Vi är glada för förtroendet och samarbetet med FCG och att vi tillsammans bidrar till fortsatt digitalisering av fondmarknaden. Euroclear Sweden fortsätter att driva utvecklingen för ökad automatisering av branschen. Ett arbete som pågår i nära dialog med fondbolag, distributörer och systemleverantörer”, säger Fredrik Edensvärd Senior Relationship Manager på Euroclear Sweden.


Om FCG Fonder

FCG Fonder är ett fondbolag med tillstånd att förvalta värdepappersfonder (UCITS), specialfonder samt alternativa investeringsfonder (AIFs). FCG erbjuder marknadsledande fondbolagstjänster till kapitalförvaltare och professionella investerare. Med specialistkompetens inom fondstrukturering, regelefterlevnad, risk, administration, kapitalförvaltning, marknadsföring och distribution tillhandahåller fondbolaget heltäckande tjänsteupplägg och skräddarsydda lösningar på den europeiska marknaden. www.fcgfonder.se

Om Euroclear Sweden

Euroclear Sweden är sedan 1971 Sveriges värdepapperscentral och tillhandahåller en digital plattform för värdepappershantering som bidrar till en säker och effektiv handel med värdepapper på den svenska marknaden. Bolaget ingår sedan 2008 i Euroclear-koncernen som innefattar Euroclear Bank, Euroclear Belgium,
Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden, Euroclear UK & International och
MFEX by Euroclear. www.euroclear.com/sweden.

Liknande nyheter

Kontakt

För mer information, kontakta:

Karin Strand
Head of Communications, Euroclear Sweden
+46 736 84 92 62
[email protected]

Tobias Olsson
Head of Marketing & Distribution, FCG Fonder AB
+46 734-21 72 01
[email protected]

 

 

Fler artiklar och inlägg

Tillbaka till nyheter och insikter