Tobie Horne, Product Advisory Wealth inom Tietoevry Banking och Sandra Holmqvist, Chief Business Development Officer på Euroclear Sweden
Tobie Horne, Product Advisory Wealth inom Tietoevry Banking och Sandra Holmqvist, Chief Business Development Officer på Euroclear Sweden

Euroclear Sweden och Tietoevry har tillsammans utvecklat en standardiserad lösning för att effektivisera manuell hantering av fondhandel. Det är ett ytterligare steg i bolagens ambition att leda digitaliseringen av den nordiska fondmarknaden.

Tietoevry och Euroclear Sweden har under ett mångårigt samarbete, tillhandahållit tjänster och lösningar för att fondbranschen och dess aktörer ska kunna automatisera och digitalisera processer och på så sätt, öka effektiviteten, minska risker och kostnader samt öka transparensen.

Euroclear Sweden och Tietoevry bistår distributörer och fondbolag i att automatisera sina processer för fondhandel. Det sker genom att tillhandahålla standardiserade digitala lösningar som möjliggör samverkan med Euroclear Swedens fondtjänst via Tietoevrys systemlösningar. Lösningarna stödjer de olika aktörerna inom fonddistribution och tillhandahåller helautomatiserad orderläggning från dator till dator.

Den största kundnyttan med att digitalisera fondordrar och fondflyttar är att minimera manuella fel och att minska hantering via epost och fax. Detta resulterar i ökad kostnadseffektivitet, spårbarhet i fondflöden och snabbare hantering av ordrar. Genom att dra ned handläggningstiderna från veckor till dagar, gynnas fondsparare av kortare marknadsfrånvaro under själva fondflytten.

"Det är ett naturligt nästa steg i vår långa relation med Tietoevry att nu kombinera våra tjänster och lösningar för att lyfta fram en automatiserad fondflyttsprocess och fortsätta utvecklingen av fondinstruktioner för den nordiska marknaden”, säger Sandra Holmqvist, Chief Business Development Officer på Euroclear Sweden.

”Det är väsentligt att Tietoevry som systemleverantör och Euroclear Sweden som finansiell infrastruktur samverkar för att möjliggöra digitalisering och en effektivare marknad. Vår gemensamma styrka ligger i nära samarbete, kontinuerliga dialoger för standardiserade tjänster och lösningar”, säger Tobie Horne, Product Advisory Wealth inom Tietoevry Banking.

Om Euroclear Sweden

Euroclear Sweden är sedan 1971 Sveriges värdepapperscentral och tillhandahåller en digital plattform för värdepappershantering som bidrar till en säker och effektiv handel med värdepapper på den svenska marknaden. Bolaget ingår sedan 2008 i Euroclear-koncernen som innefattar Euroclear Bank, Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden, Euroclear UK & International och MFEX. www.euroclear.com/sweden.

Om Tietoevry

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa.
Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com.

Liknande nyheter

Kontakt

För mer information, kontakta:

Karin Strand
Head of Communications, Euroclear Sweden
+46 736 84 92 62
karin.strand@euroclear.com

Tobie Horne
Product Advisory Wealth,
Tietoevry Banking
+46 72 561 0332
tobie.horne@tietoevry.com

Fler artiklar och inlägg

Tillbaka till nyheter och insikter